figura definicja
Słownik FIGURA definicja. Czym jest albo rzeźbie; 2. osoba, człowiek znakomita, znana; 3 postać.

Czy przydatne?

Definicja Figura

Co oznacza FIGURA: 1. postać ludzka albo zwierzęca wyobrażona w malarstwie albo rzeźbie; 2. osoba, człowiek znakomita, znana; 3 postać utworu literackiego; 4. postać, postawa, kształty; 5. w szachach władca, dama, wieża, koń, goniec, w kartach as, władca, dama, walet; 6. zespół ruchów realizowanych na łyżwach, nartach, w tańcu; 7. w logice forma sylogizmu o specjalnym układzie członów; 8. ozdobna budowa zdania, ozdobny zwrot, wyrażenie albo słowo wzmacniający emocjonalność, obrazowość, ekspresywność języka; 9. zestaw punktów na płaszczyźnie albo w przestrzeni; 10. ekipa dźwięków tworzących zwrot melodyczny, mająca charakter ornamentu

Czym jest Figura znaczenie w Słownik wyrazy F .

Co znaczy Fuzja:
Słownik 1. broń palna z długą lufą, raczej myśliwska; 2. połączenie, zjednoczenie się stronnictw politycznych, stowarzyszeń, przedsiębiorstw itp figura co to jest.
Co znaczy Frekwencja:
Słownik przeciętna intensywność uczęszczania; 2. w filmie liczba rejestrowanych na taśmie albo rzutowanych na ekran klatek w okresie jednej sekundy; 3. w statystyce liczba wyrażająca częstość występowania figura definicja.
Co znaczy Flądra:
Słownik 1. ryba z rodz. o tej samej nazwie charakteryzująca się niesymetrycznym, spłaszczonym ciałem i oczami przesuniętymi na prawy bok; 2. o kimś brudnym, niechlujnym, o kobiecie złego prowadzenia się figura co znaczy.
Co znaczy Furia:
Słownik świadomości z gwałtownym podnieceniem, będące symptomem niektórych chorób psychicznych i zatruć; szał; 2. w mitologii rzymskiej boginie zemsty, mścicielki przelanej krwi, w mitologii greckiej erynie figura słownik.
Co znaczy Frankista:
Słownik 1. członek żydowskiej sekty religijnej o tendencjach mistyczno kabalistycznych, działającej w XVIII-XIX w.; zwolennik dyktatury hiszpańskiego generała Francisco Franco figura znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: