figura definicja
Słownik FIGURA definicja. Czym jest albo rzeźbie; 2. osoba, człowiek znakomita, znana; 3 postać.

Czy przydatne?

Definicja Figura

Co oznacza FIGURA: 1. postać ludzka albo zwierzęca wyobrażona w malarstwie albo rzeźbie; 2. osoba, człowiek znakomita, znana; 3 postać utworu literackiego; 4. postać, postawa, kształty; 5. w szachach władca, dama, wieża, koń, goniec, w kartach as, władca, dama, walet; 6. zespół ruchów realizowanych na łyżwach, nartach, w tańcu; 7. w logice forma sylogizmu o specjalnym układzie członów; 8. ozdobna budowa zdania, ozdobny zwrot, wyrażenie albo słowo wzmacniający emocjonalność, obrazowość, ekspresywność języka; 9. zestaw punktów na płaszczyźnie albo w przestrzeni; 10. ekipa dźwięków tworzących zwrot melodyczny, mająca charakter ornamentu

Czym jest Figura znaczenie w Słownik wyrazy F .

Co znaczy Fartuch:
Słownik wkładane przy pracy; 2. nakrycie na nogi w dorożce, w powozie albo saniach; 3. blaszane nakrycie wysuniętych na zewnątrz fragmentów ściany, jak gzymsy, uskoki i tym podobne; 4. poszerzenie podłogi figura co znaczy.
Co znaczy Finalista:
Słownik 1. zwolennik koncepcji zwanej finalizmem, zakładającej celową organizację świata; 2. uczestnik finału; zwycięzca eliminacji, który ma wystąpić w finale na przykład zawodów sportowych figura krzyżówka.
Co znaczy Fiala:
Słownik 1. mała, smukła wieżyczka, obiekt dekoracyjny architektury gotyckiej; 2. naczynie w kształcie płytkiej czary, bez uchwytu i podstawy, stosowane w starożytnej Grecji do picia i do celów kultowych figura co to jest.
Co znaczy Fasować:
Słownik potrawy poprzez sito, cedzak i tym podobne albo odmierzać, odważać oznaczone porcje środków, przesypując je albo przelewając z naczyń większych do mniejszych; 2. pobierać albo wydawać żywność figura słownik.
Co znaczy Faktor:
Słownik 1. jedna z przyczyn, obiekt, czynnik; 2. w doświadczeniach chemicznych mnożnik analityczny; 3. pośrednik w różnych kwestiach, ten, kto stara się doprowadzić do jakiejś ugody figura czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: