walec definicja
Słownik Walec definicja. Czym jest dokoła jednego z jego boków; 2. maszyna samobieżna albo doczepna.

Czy przydatne?

Definicja Walec

Co oznacza WALEC: 1. figura geometryczna powstała poprzez obrót prostokąta dokoła jednego z jego boków; 2. maszyna samobieżna albo doczepna z ciężkimi stalowymi wałami albo ogumionymi kołami, wykorzystywana do ugniatania, ubijania, wygładzania i wyrównywania gruntu, nawierzchni dróg, do rozkruszania stwardniałej gleby i tym podobne; 3. obiekt występujący w wielu maszynach roboczych (na przykład w walcarkach, młynach, kalandrach), mający kształt walca (bryły geometrycznej), osadzony obrotowo na osi, prasujący, ugniatający, wygładzający coś własną zewnętrzną boczną powierzchnią

Czym jest Walec znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wiązać:
Słownik tkaninę, wstążkę i tym podobne tworząc węzeł, kokardę; 2. łączyć ze sobą poszczególne elementy dzięki sznura, taśmy i tym podobne , tworząc całość; 3. okręcać, ściskać, krępować sznurem, rzemieniem walec.
Co znaczy Wybuch:
Słownik błyskawicznie przebiegająca reakcja chemiczna ustalonych związków chemicznych albo mieszanin, której towarzyszy powstawanie dużej ilości produktów gazowych, detonacja, gwałtowny przyrost temperatury walec.
Co znaczy Werbować:
Słownik 1. namawiać kogoś do wzięcia udziału w czymś, do przystąpienia do czegoś; 2. dawniej zaciągać do wojska; 3. starać się o pozyskanie sobie zwolenników; zjednywać, kaptować kogoś walec.
Co znaczy Weto:
Słownik 1. sprzeciw, protest; niedopuszczenie do przyjęcia uchwały, nieudzielenie zgody; 2. prawo głowy państwa do zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwalonej poprzez parlament uchwały walec.
Co znaczy Wyderka:
Słownik 1. zwierzę drapieżne z rodz. kun o cennym futerku; 2. w dawnej Polsce kupienie majątku z zapewnieniem dawnemu właścicielowi prawa wykupu walec.
  • Dodano:
  • Autor: