wielki definicja
Słownik Wielki definicja. Czym jest wartości; 2. przekraczający zwykłą miarę, znaczący pod względem.

Czy przydatne?

Definicja Wielki

Co oznacza WIELKI: 1. znaczący pod względem rozmiarów, liczby, ilości, wartości; 2. przekraczający zwykłą miarę, znaczący pod względem siły, natężenia, jakości, działania; 3. mający spore znaczenie, istotny, doniosły, nadzwyczajny; 4. znacząco przewyższający zdolnościami, umysłem poziom swego środowiska; mający zasługi dla swego państwie; 5. epitet nadawany wybitnym, potężnym władcom, wodzom, w szczególności królom, cesarzom; 6. człowiek ogromny, znakomity, możny, sławny

Czym jest Wielki znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wyłożyć:
Słownik skądś i ułożyć, umieścić gdzieś, zazwyczaj na widocznym miejscu; 2. pokryć, wysłać czymś powierzchnię albo wnętrze czegoś; 3. wydać na coś kapitał, ponieść wydatki czegoś; 4. podać do informacje wielki.
Co znaczy Wahanie:
Słownik 1. brak zdecydowania; 2. zmienność zjawisk zamykająca się w ustalonych granicach wielki.
Co znaczy Wzór:
Słownik odbity, wyhaftowany i tym podobne w celach ornamentacyjnych albo sporządzony w celu odtworzenia go w odbitce, hafcie i tym podobne ; 2. element przeznaczony do odtwarzania w produkcji, rysunek wielki.
Co znaczy Występ:
Słownik 1. czyjś publiczny popis: artysty w teatrze, w operze, na koncercie; 2. wystająca część czegoś wielki.
Co znaczy Wypad:
Słownik dokądś na krótki czas, krótkotrwała wycieczka, wyprawa; 2. niespodziewane uderzenie na uprzednio wyznaczony przedmiot nieprzyjaciela, raczej w celu zdobycia jeńców, dokumentów i tym podobne; 3. w wielki.
  • Dodano:
  • Autor: