wiktoria definicja
Słownik Wiktoria definicja. Czym jest koliste liście pływające; 2. zwycięstwo; 3. imię kobiece. Co.

Czy przydatne?

Definicja Wiktoria

Co oznacza WIKTORIA: 1. roślina wodna z rodz. grzybieniowatych, mająca ogromne koliste liście pływające; 2. zwycięstwo; 3. imię kobiece

Czym jest Wiktoria znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wysnuć:
Słownik 1. wyciągnąć z czegoś nić; 2. ułożyć, stworzyć coś (w myśli) na podstawie czegoś wiktoria.
Co znaczy Wybaczać:
Słownik 1. puszczać w niepamięć; 2. powodować wygięcie, odkształcenie czego wiktoria.
Co znaczy Wirówka:
Słownik rozdzielania mieszaniny cieczy na składniki o różnej gęstości albo do oddzielania ciała stałego od cieczy, do odwadniania ciał stałych, oparte na działaniu siły odśrodkowej; 2. urządzenie składające wiktoria.
Co znaczy Wiersz:
Słownik mową wiązaną, ukształtowany poprzez rytm, regularnie również poprzez rym; 2. odcinek metryczny w mowie wiązanej, wyodrębniony graficznie, stanowiący fundamentalną jednostkę rytmicznej budowy utworu wiktoria.
Co znaczy Węgielny:
Słownik 1. związany z miejscem zetknięcia się dwóch ścian zewnętrznych, narożnikiem; 2. związany ze skałą pochodzenia roślinnego wydobywaną z ziemi o przydatności opałowej wiktoria.
  • Dodano:
  • Autor: