wozak definicja
Słownik WOZAK definicja. Czym jest 2. robotnik obsługujący wózki transportujące urobek w kopalni.

Czy przydatne?

Definicja Wozak

Co oznacza WOZAK: 1. człowiek trudniący się przewożeniem towarów wozem konnym; 2. robotnik obsługujący wózki transportujące urobek w kopalni

Czym jest Wozak znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wielki:
Słownik względem rozmiarów, liczby, ilości, wartości; 2. przekraczający zwykłą miarę, znaczący pod względem siły, natężenia, jakości, działania; 3. mający spore znaczenie, istotny, doniosły, nadzwyczajny; 4 wozak co znaczy.
Co znaczy Widmo:
Słownik 1. złudzenie wzrokowe albo produkt wyobraźni, nierealna postać, fantastyczne zdarzenie, widziadło; 2. rozkład częstości (natężenia) występowania danej wielkości fizycznej wozak krzyżówka.
Co znaczy Wycieczka:
Słownik wyjazd, podróż, wyprawa w celach krajoznawczych, turystycznych, towarzyskich; 2. ekipa osób biorących udział w wędrówce, zwiedzaniu, podróży; 3. niespodziewany wypad niewielkiego oddziału wojska z wozak co to jest.
Co znaczy Wykreślić:
Słownik 1. usunąć, unieważnić to, co zostało napisane, wydrukowane, przekreślając linią ciągłą zbędny tekst; 2. wykonać rysunek, wykres wozak słownik.
Co znaczy Włóka:
Słownik ciągnikowe narzędzie rolnicze złożone z kilku żelaznych albo drewnianych belek połączonych łańcuchami albo cięgłami, wykorzystywane do wyrównywania i kruszenia górnej warstwy gleby w celu wozak czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: