wozak definicja
Słownik Wozak definicja. Czym jest 2. robotnik obsługujący wózki transportujące urobek w kopalni.

Czy przydatne?

Definicja Wozak

Co oznacza WOZAK: 1. człowiek trudniący się przewożeniem towarów wozem konnym; 2. robotnik obsługujący wózki transportujące urobek w kopalni

Czym jest Wozak znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wykład:
Słownik 1. cykl zajęć na wyższych uczelniach albo kursach opierający na przekazywaniu słuchaczom wiedzy w formie odczytu; 2. przedstawienie, zreferowanie czegoś w mowie albo na piśmie wozak.
Co znaczy Węzeł:
Słownik pętla, splot powstały poprzez związanie sznura, liny albo dwu, kilku, wielu sznurów, lin i tym podobne; 2. miejsce, miejscowość, gdzie się zbiegają, krzyżują jakieś istotne drogi, arterie, szlaki wozak.
Co znaczy Welon:
Słownik zazwyczaj przezroczystego, upinany na głowie albo przypinany do kapelusza, będący częścią żeńskiego stroju ślubnego, żałobnego; 2. rybka akwariowa, będąca hodowlaną odmianą złotej rybki wozak.
Co znaczy Wyderka:
Słownik 1. zwierzę drapieżne z rodz. kun o cennym futerku; 2. w dawnej Polsce kupienie majątku z zapewnieniem dawnemu właścicielowi prawa wykupu wozak.
Co znaczy Warga:
Słownik fałdów skórnych ograniczający od przodu otwór ustny wielu kręgowców, u ssaków i człowieka silnie umięśniony, ruchomy; 2. każda z dwóch części korony kwiatów grzbiecistych, zrosłopłatkowych wozak.
  • Dodano:
  • Autor: