wrąb definicja
Słownik Wrąb definicja. Czym jest czegoś, w szczególności brzeg naczynia; 3. wąska szczelina.

Czy przydatne?

Definicja Wrąb

Co oznacza WRĄB: 1. wgłębienie, rowek, nacięcie w czymś; 2. brzeg, krawędź czegoś, w szczególności brzeg naczynia; 3. wąska szczelina wykonana mechanicznie albo ręcznie w skale, ułatwiająca odstrzelenie kopaliny

Czym jest Wrąb znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wybaczać:
Słownik 1. puszczać w niepamięć; 2. powodować wygięcie, odkształcenie czego wrąb.
Co znaczy Wysnuć:
Słownik 1. wyciągnąć z czegoś nić; 2. ułożyć, stworzyć coś (w myśli) na podstawie czegoś wrąb.
Co znaczy Wytrzeszcz:
Słownik 1. nadmierne wysunięcie się naprzód gałek ocznych, występujące zazwyczaj przy nadczynności tarczycy; 2. oczy zająca, królika wrąb.
Co znaczy Wierzyć:
Słownik 1. przyjmować, uznawać coś za prawdę; 2. wyznawać jakąś religię; 3. mieć do kogoś albo do czegoś zaufanie, bazować na kimś albo na czymś, być pewnym kogoś, czegoś, ufać komuś wrąb.
Co znaczy Wymienny:
Słownik 1. związany z wzajemnym przekazywaniem sobie czego, na przykład handel wymienny; 2. związany z narządem ssaków zawierającym gruczoły mleczne wrąb.
  • Dodano:
  • Autor: