wstęp definicja
Słownik Wstęp definicja. Czym jest dostęp, przystęp, wejście; 2. to, od czego się coś rozpoczyna.

Czy przydatne?

Definicja Wstęp

Co oznacza WSTĘP: 1. sposobność wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś; dostęp, przystęp, wejście; 2. to, od czego się coś rozpoczyna, pierwsza część, początkowe stadium czegoś, przygotowanie, wprowadzenie do całości; 3. wyodrębniona graficznie początkowa część dzieła wprowadzająca w jego treść, informująca o historii stworzenia dzieła i o problemach poruszanych poprzez autora

Czym jest Wstęp znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wywierać:
Słownik 1. działać na coś; 2. dawniej wygotowywać się wstęp.
Co znaczy Widełki:
Słownik ruchoma część aparatu telefonicznego, na której leży słuchawka; 3. przyrząd, urządzenie w kształcie wideł; 4. obiekt konstrukcyjny w formie pręta zakończonego rozwidleniem, najczęściej o dwu zębach wstęp.
Co znaczy Wrąb:
Słownik 1. wgłębienie, rowek, nacięcie w czymś; 2. brzeg, krawędź czegoś, w szczególności brzeg naczynia; 3. wąska szczelina wykonana mechanicznie albo ręcznie w skale, ułatwiająca odstrzelenie kopaliny wstęp.
Co znaczy Wyjątek:
Słownik nadzwyczajna, odróżniająca się od innych, odbiegająca od normy; 2. odstępstwo od obowiązującego prawa, przyjętego obyczaju, regulaminów; 3. fragment, urywek z większego tekstu, dzieła literackiego wstęp.
Co znaczy Wyrocznia:
Słownik bezwzględnym autorytetem w pewnym środowisku; 2. przepowiednia przyszłości, proroctwo; 3. w starożytności miejsce kultu, przeważnie przy świątyniach, gdzie wg ówczesnych wierzeń, bogowie za wstęp.
  • Dodano:
  • Autor: