wybuch definicja
Słownik WYBUCH definicja. Czym jest ustalonych związków chemicznych albo mieszanin, której.

Czy przydatne?

Definicja Wybuch

Co oznacza WYBUCH: 1. bardzo błyskawicznie przebiegająca reakcja chemiczna ustalonych związków chemicznych albo mieszanin, której towarzyszy powstawanie dużej ilości produktów gazowych, detonacja, gwałtowny przyrost temperatury i ciśnienia, powodująca kruszenie, rozpad materiałów znajdujących się wokoło źródła tej reakcji; 2. gwałtowny, nagły start czegoś; 3. nagłe wydostanie się czegoś na zewnątrz; 4. gwałtowny symptom, przejaw żywiołowych uczuć, wrażeń, stanów psychicznych; 5. końcowy okres artykulacji spółgłosek zwartych, opierający na nagłym rozwarciu narządów mowy, którego efektem jest właściwe tym spółgłoskom brzmienie

Czym jest Wybuch znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wyczyn:
Słownik 1. niecodzienne, znakomite osiągnięcie; trudny do osiągnięcia rezultat sportowy; 2. wybryk, postępek, gest zwracający na siebie powszechną uwagę i zasługujący na potępienie wybuch co znaczy.
Co znaczy Wyjątek:
Słownik nadzwyczajna, odróżniająca się od innych, odbiegająca od normy; 2. odstępstwo od obowiązującego prawa, przyjętego obyczaju, regulaminów; 3. fragment, urywek z większego tekstu, dzieła literackiego wybuch krzyżówka.
Co znaczy Wypełnienie:
Słownik 1. uczynienie czego pełnym; 2. wywiązanie się z czego; 3. stanie się pulchnym, zaokrąglonym wybuch co to jest.
Co znaczy Wietrznik:
Słownik 1. otwór znajdujący się na dachu albo ścianie jakiegoś pomieszczenia, umożliwiający dopływ powietrza; 2. niewielka ruchoma część skrzydła okiennego albo okna stałego, dająca się oddzielnie otwierać wybuch słownik.
Co znaczy Wywiad:
Słownik dziennikarza z kimś, zazwyczaj ze znaną osobistością, mająca na celu zgromadzenie pewnych informacje albo zasięgnięcie opinii u tej osoby dotyczących jakiejś dziedziny, na przykład polityki, edukacji wybuch czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: