wybuch definicja
Słownik Wybuch definicja. Czym jest ustalonych związków chemicznych albo mieszanin, której.

Czy przydatne?

Definicja Wybuch

Co oznacza WYBUCH: 1. bardzo błyskawicznie przebiegająca reakcja chemiczna ustalonych związków chemicznych albo mieszanin, której towarzyszy powstawanie dużej ilości produktów gazowych, detonacja, gwałtowny przyrost temperatury i ciśnienia, powodująca kruszenie, rozpad materiałów znajdujących się wokoło źródła tej reakcji; 2. gwałtowny, nagły start czegoś; 3. nagłe wydostanie się czegoś na zewnątrz; 4. gwałtowny symptom, przejaw żywiołowych uczuć, wrażeń, stanów psychicznych; 5. końcowy okres artykulacji spółgłosek zwartych, opierający na nagłym rozwarciu narządów mowy, którego efektem jest właściwe tym spółgłoskom brzmienie

Czym jest Wybuch znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wskaźnik:
Słownik pomiarowy wskazujący stan czegoś albo wskazówka w takim przyrządzie; 2. liczba wyrażająca ujęty procentowo relacja wielkości rozpatrywanych do przyjętej podstawy; 3. to, co ukazuje, ujawnia coś wybuch.
Co znaczy Waga:
Słownik pomiaru masy albo ciężaru ciał, działający najczęściej na zasadzie dźwigni albo odkształcenia elementu ze sprężystego materiału; 2. ciężar danego ciała; 3. ważność, doniosłość, znaczenie czegoś; 4 wybuch.
Co znaczy Wytrzymałość:
Słownik znoszenia trudów, przeciwności losu, odporność na na przykład na głód, niedostatek, długookresowy wysiłek fizyczny; 2. graniczna wartość naprężenia, przy którym materiał ulega zniszczeniu wybuch.
Co znaczy Włóka:
Słownik ciągnikowe narzędzie rolnicze złożone z kilku żelaznych albo drewnianych belek połączonych łańcuchami albo cięgłami, wykorzystywane do wyrównywania i kruszenia górnej warstwy gleby w celu wybuch.
Co znaczy Wyrobić:
Słownik stale i masowo z określonego surowca; 2. poprzez ćwiczenie, starania, zabiegi i tym podobne wykształcić coś, udoskonalić coś; 3. staraniem, zabiegami uzyskać, zdobyć coś dla siebie albo dla kogoś; 4 wybuch.
  • Dodano:
  • Autor: