wyjście definicja
Słownik Wyjście definicja. Czym jest pomyślnego rozstrzygnięcia czegoś, załatwienia jakiejś kwestie.

Czy przydatne?

Definicja Wyjście

Co oznacza WYJŚCIE: 1. miejsce, otwór, poprzez który się wychodzi; 2. sposób pomyślnego rozstrzygnięcia czegoś, załatwienia jakiejś kwestie

Czym jest Wyjście znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wegetacja:
Słownik 1. życie ograniczone do minimum egzystencji, zredukowane do mechanizmów fizjologicznych; 2. życie pozbawione wszelkich aspiracji i dążeń; 3. życie rośliny wyjście.
Co znaczy Wyrobić:
Słownik stale i masowo z określonego surowca; 2. poprzez ćwiczenie, starania, zabiegi i tym podobne wykształcić coś, udoskonalić coś; 3. staraniem, zabiegami uzyskać, zdobyć coś dla siebie albo dla kogoś; 4 wyjście.
Co znaczy Widełki:
Słownik ruchoma część aparatu telefonicznego, na której leży słuchawka; 3. przyrząd, urządzenie w kształcie wideł; 4. obiekt konstrukcyjny w formie pręta zakończonego rozwidleniem, najczęściej o dwu zębach wyjście.
Co znaczy War:
Słownik 1. liczba produktu, na przykład piwa, cukru, otrzymana jednokrotnie wskutek gotowania surowców albo półproduktów; 2. dawniej wrzący, gotujący się płyn; 3. ogromne gorąco, upał, żar wyjście.
Co znaczy Występ:
Słownik 1. czyjś publiczny popis: artysty w teatrze, w operze, na koncercie; 2. wystająca część czegoś wyjście.
  • Dodano:
  • Autor: