wypuścić definicja
Słownik Wypuścić definicja. Czym jest komuś, czemuś odejść, uwolnić kogoś, coś, umożliwić wyjście.

Czy przydatne?

Definicja Wypuścić

Co oznacza WYPUŚCIĆ: 1. przestać trzymać coś zwalniając uchwyt; 2. pozwolić komuś, czemuś odejść, uwolnić kogoś, coś, umożliwić wyjście, wydostanie się skądś; 3. sprawić, tak aby coś wyleciało, ulotniło się, wypłynęło i tym podobne; 4. wprowadzić na rynek, do sprzedaży, do użytku publicznego; 5. wydać z siebie pędy, liście, pąki

Czym jest Wypuścić znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wymienny:
Słownik 1. związany z wzajemnym przekazywaniem sobie czego, na przykład handel wymienny; 2. związany z narządem ssaków zawierającym gruczoły mleczne wypuścić.
Co znaczy Wielopostaciowość:
Słownik występowania różnych postaci wśród zwierząt albo roślin należących do tego samego gatunku; 2. występowanie tego samego ciała krystalicznego o tym samym składzie chemicznym w dwu albo więcej odmianach wypuścić.
Co znaczy Włóka:
Słownik ciągnikowe narzędzie rolnicze złożone z kilku żelaznych albo drewnianych belek połączonych łańcuchami albo cięgłami, wykorzystywane do wyrównywania i kruszenia górnej warstwy gleby w celu wypuścić.
Co znaczy Wkładka:
Słownik wkłada do środka czegoś, pomiędzy coś jako uzupełnienie czegoś; 2. uzupełniający bonus do książki albo czasopisma w formie prospektu, ilustracji, tabeli, włożony luźno w określone miejsce; 3. część wypuścić.
Co znaczy Wywieszać:
Słownik 1. wieszając umieszczać co na widocznym miejscu albo na zewnątrz czego; 2. powiesić kolejno wszystkich wypuścić.
  • Dodano:
  • Autor: