wyrywać definicja
Słownik Wyrywać definicja. Czym jest 1. siłą wyciągać, wyszarpywać co z czego; 2. wykopywać, drążyć.

Czy przydatne?

Definicja Wyrywać

Co oznacza WYRYWAĆ: 1. siłą wyciągać, wyszarpywać co z czego; 2. wykopywać, drążyć

Czym jest Wyrywać znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wiązka:
Słownik 1. związany pęk, pęczek czegoś, 2. zespół przewodów tworzących konstrukcyjną całość, przystosowanych do działania jako jeden przewód albo jako kilka przewodów wyrywać.
Co znaczy Wyjątek:
Słownik nadzwyczajna, odróżniająca się od innych, odbiegająca od normy; 2. odstępstwo od obowiązującego prawa, przyjętego obyczaju, regulaminów; 3. fragment, urywek z większego tekstu, dzieła literackiego wyrywać.
Co znaczy Wprawić:
Słownik osadzić coś w czymś, obsadzić w ramę, w oprawę; 2. wywołać stworzenie jakiegoś stanu, spowodować jakiś stan fizyczny albo psychiczny; 3. ćwiczeniami wdrożyć kogoś, coś do czegoś, wyćwiczyć w czymś wyrywać.
Co znaczy Widełki:
Słownik ruchoma część aparatu telefonicznego, na której leży słuchawka; 3. przyrząd, urządzenie w kształcie wideł; 4. obiekt konstrukcyjny w formie pręta zakończonego rozwidleniem, najczęściej o dwu zębach wyrywać.
Co znaczy Wysławiać:
Słownik 1. wychwalać, opiewać; 2. wypowiadać słowami wyrywać.
  • Dodano:
  • Autor: