zwierzęce państwa definicja
Co to jest państwa zwierzęce. Wyjaśnienie zwierzęcego. P.z. dzielone są na krainy zoogeograficzne.

Czy przydatne?

Co to jest państwa zwierzęce?

Co oznacza: najwyższa ranga przestrzennej organizacji świata zwierzęcego. P.z. dzielone są na krainy zoogeograficzne. P.z. wyodrębnia się na podstawie różnic wskładzie fauny poszczególnych obszarów. Wyróżnia się trzy p.z.: Arktogeę, Neogeę iNotogeę. Wskład Arktogei wchodzą krainy obejmujące region Eurazji, Afryki iAmeryki Północnej, a więc kraina holarktyczna (dzielona na Palearktykę iNearktykę), kraina orientalna ikraina etiopska. Neogea obejmuje region Ameryki, awjej skład wchodzi tylko kraina neotropikalna. Wskład Notogei wchodzi jedynie kraina australijska. Wzoogeografii wyróżnia się kilka niewielkich powierzchniowo obszarów będących odrębnymi jednostkami, bo zamieszkująca je fauna jest na tyle odrębna iswoista, iż nie pozwala na włączenie ich do konkretnej krainy. Należy do nich Madagaskar, Nowa Zelandia iWallacea ( region przejściowy pomiędzy krainą australijskią aorientalną, gdzie następuje mieszanie się ich fauny, obejmuje Celebes, Moluki iczęść Wysp Sundajskich). (Ryc. 62)

Czym jest państwa zwierzęce znaczenie w Słownik biologia P .