plastydy definicja
Co to jest plastydy. Wyjaśnienie elementarnymi, mają również mechanizm błon wewnętrznych oróżnym.

Czy przydatne?

Co to jest plastydy?

Co oznacza: organelle komórkowe roślin. Otoczone są dwoma błonami elementarnymi, mają również mechanizm błon wewnętrznych oróżnym stopniu komplikacji, przenikających wypełniającą ich wnętrze substancję fundamentalną, zw. stromą. P. przypominają budową mitochondria, lecz we inicjalnych stadiach rozwojowych mogą produkować skrobię. P. są organellami semiautonomicznymi, tylko częściowo zależnymi od DNA jądrowego. Mają własny DNA i układ (rybosomy, mRNA, tRNA, odpowiednie enzymy) umożliwiający syntezę własnych białek. Podzielone są na: p. barwne, tak zwany chromatofory, ip. pozbawione barwników, tak zwany leukoplasty. Chromatofory podzielone są na aktywne wprocesie fotosyntezy (chloroplasty, feoplasty, rodoplasty) i nieaktywne (chromoplasty). Szczególnymi typami leukoplastów są amyloplasty, wytwarzające skrobię zapasową, ielajoplasty, magazynujące tłuszcze. P. roślin nasiennych powstają zproplastydów. Wczasie życia komórki zproplastydów mogą powstawać leukoplasty, znich chloroplasty, znich zaś chromoplasty

Czym jest plastydy znaczenie w Słownik biologia P .