genetyczny polimorfizm definicja
Co to jest polimorfizm genetyczny. Wyjaśnienie wobrębie danej populacji (bez form przejściowych.

Czy przydatne?

Co to jest polimorfizm genetyczny?

Co oznacza: jednoczesne występowanie kilku form oodrębnych genotypach wobrębie danej populacji (bez form przejściowych). Op.g. mówimy, gdy częstość występowania odrębnych genotypów jest tak spora, że nie może być rezultatem powtarzających się mutacji. P.g. jest zjawiskiem bardzo istotnym wprocesie ewolucji, gdyż utrzymuje zmienność genetyczną populacji. Wyróżniamy: p.g. zrównoważony - utrzymujący się w wyniku działania selekcji naturalnej (na przykład selekcji faworyzującej heterozygoty, jako formy lepiej przystosowane czy także selekcji apostatycznej - faworyzującej rzadko występujące genotypy); p.g. nietrwały - występujący w czasie wypierania allelu oniższej wartości przystosowawczej poprzez allel wartościowszy; p.g. neutralny - w czasie jednoczesnego występowania wpopulacji kilku różnych alleli otakiej samej wartości przystosowawczej

Czym jest polimorfizm genetyczny znaczenie w Słownik biologia P .