promienice definicja
Co to jest promienice. Wyjaśnienie Actinopoda). P. żyją raczej wmorzach, stanowiąc istotny składnik.

Czy przydatne?

Co to jest promienice?

Co oznacza: gromada pierwotniaków należących do promienionóżek (Actinopoda). P. żyją raczej wmorzach, stanowiąc istotny składnik planktonu. Ich komórki są jedno- albo wielojądrowe, wytwarzają cienkie, promieniście ułożone nibynóżki. Przewarzająca część p. wytwarza skomplikowane krzemionkowe szkieleciki opięknych, symetrycznych kształtach. Rozmnażają się poprzez podział albo na drodze płciowej. Szkieleciki obumarłych p. tworzą pokłady skał osadowych, zw. radiolarytami. P. zalicza się do skamieniałości przewodnich

Czym jest promienice znaczenie w Słownik biologia P .