plankton definicja
Co to jest plankton. Wyjaśnienie izwierzęce biernie unoszące się wwodzie, nie posiadające.

Czy przydatne?

Co to jest plankton

Co oznacza PLANKTON: organizmy roślinne izwierzęce biernie unoszące się wwodzie, nie posiadające umiejętności ruchu albo posiadające je wstopniu bardzo ograniczonym. Organizmy należące do p. wykazują tak zwany przystosowania spadochronowe pozwalające im unosić się wwodzie: wyrostki nośne, kolce, szczecinki, galaretowate otoczki, banieczki gazów ikropelki tłuszczów. Z racji na pochodzenie wyróżnia się: fitoplankton (p. pochodzenia roślinnego) i zooplankton (p. pochodzenia zwierzęcego). Z racji na występowanie wyróżnia się: haliplankton (p. morski), limnoplankton (p. słodkowodny) ipotamoplankton (p. rzeczny). Z racji na rozmiar organizmów p. dzieli się na: megaloplankton (ponad 1 m, na przykład największe meduzy), makroplankton ((ponad 5 mm, na przykład sporo wyższych skorupiaków, meduzy, żebropławy, ślimaki skrzydłonogi iogonice), mezoplankton (1-5 mm, na przykład niższe skorupiaki), mikroplankton (0,05-1 mm, na przykład pierwotniaki, wrotki) inannoplankton (poniżej 0,005 mm, na przykład bakterie, grzyby iorzęski). Biomasa wyprodukowana poprzez fitoplankton stanowi powyżej połowę produkcji organicznej wszystkich żywych organizmów, jest więc bardzo istotnym ogniwem wielu łańcuchów troficznych. (Ryc. 65) Zobacz także: produkcja pierwotna

Czym jest plankton znaczenie w Słownik biologia P .

Co znaczy Perm:
Słownik ery iokresy geologiczne plankton.
Co znaczy Pokrewieństwo Filogenetyczne:
Słownik liczba przodków dwu różnych grup systematycznych, dzieląca je od wspólnego przodka plankton.
Co znaczy Poligamia:
Słownik współżycie samca zwieloma samicami wjednym sezonie rozrodczym. Zobacz także: monogamia, poliandria plankton.
Co znaczy Proteoglikany:
Słownik złożone związki chemiczne, zbudowane zbiałek iheteropolisacharydów połączonych ze sobą wiązaniami kowalencyjnymi plankton.
Co znaczy Polispermia:
Słownik do komórki jajowej więcej niż jednego plemnika, jednak zjądrem komórki jajowej łączy się jądro tylko jednego plemnika. P. naturalna (fizjologiczna) obserwowana jest wkomórkach bogatych wżółtko plankton.
  • Dodano:
  • Autor: