płazy definicja
Co to jest płazy. Wyjaśnienie zmiennocieplne (ektotermiczne) kręgowce (Vertebrata) ociele pokrytym.

Czy przydatne?

Co to jest płazy

Co oznacza PŁAZY: gromada obejmująca zmiennocieplne (ektotermiczne) kręgowce (Vertebrata) ociele pokrytym nagą skórą, uform dorosłych zaopatrzoną wliczne gruczoły śluzowe utrzymujące jej powierzchnię wwilgotności. Jaja p. są typu mezolecytalnego. Przed wyschnięciem iurazami mechanicznymi chronią je miękkie, galaretowate osłonki. Przewarzająca część p. składa jaja do wody, nieliczne do swoiście wykształconych kieszeni skórnych; wybrane budują gniazda na powierzchni gleby; inne są jajożyworodne. Up. występuje zazwyczaj zapłodnienie zewnętrzne. Wrozwoju zarodkowym brak błon płodowych, wtym owodni, stąd p. należą do bezowodniowców (Anamnia). Wrozwoju osobniczym występuje przystosowana do życia wyłącznie wśrodowisku wodnym larwa, opatrzona skrzelami zewnętrznymi albo wewnętrznymi, zamkniętymi wkomorze skrzelowej. Larwa przechodzi metamorfozę, w czasie której następuje przebudowa większości albo wszystkich narządów. Dorosły osobnik przystosowany jest do życia na lądzie. Zwyjątkiem nielicznych p. beznogich pozostałe mają dobrze wykształcone kończyny, zakończone palcami zazwyczaj pozbawionymi pazurów. Gdyż czaszka łączy się zI kręgiem dzięki dwóch kłykci potylicznych, płazy mogą poruszać głową tylko wkierunku góra-dół. Uwielu form brak żeber, uinnych żebra są bardzo krótkie inie tworzą klatki piersiowej. Osobniki dorosłe oddychają prymitywnymi płucami. P. oddychają także bogato unaczynioną skórą i błoną śluzową jamy gębowej igardzieli. Up. występują dwa krwiobiegi - spory imały. Serce złożona jest zdwóch przedsionków ijednej komory. Zmysły węchu, wzroku isłuchu są dobrze rozwinięte. Up. po raz pierwszy pojawia się narząd Jacobsona. P. są mięsożerne idrapieżne, zjadają tylko żywe iporuszające się organizmy. Współczesne p. podzielone są na trzy rzędy: p. ogoniaste (Urodela, Caudata), p. beznogie (Apoda, Gymnophiona) ip. bezogonowe (Anura, Salientia)

Czym jest płazy znaczenie w Słownik biologia P .

Co znaczy Park Krajobrazowy:
Słownik się szczególnymi wartościami estetycznymi iprzyrodniczymi, podlegający częściowej ochronie. Ochrona wp.k. bazuje na czuwaniu, by gospodarka człowieka nie naruszała przyrodniczo-estetycznych płazy.
Co znaczy Przeobrażenie Wielokrotne:
Słownik Insecta), wktórym występuje kilka biologicznie różnych form larwalnych (regularnie ze stadium poczwarki rzekomej), poczwarka i imago. P.w. występuje u kilku rodzin chrząszczy (Coleoptera) - na płazy.
Co znaczy Plastydy:
Słownik roślin. Otoczone są dwoma błonami elementarnymi, mają również mechanizm błon wewnętrznych oróżnym stopniu komplikacji, przenikających wypełniającą ich wnętrze substancję fundamentalną, zw. stromą. P płazy.
Co znaczy Pleśnie:
Słownik ustalenie niejednolitej systematycznie ekipy grzybów ze zdolnością pokrywania grzybnią powierzchni podłoża, zktórego pobierają substancje odżywcze; 2) naloty wytworzone poprzez grzybnie, widoczne płazy.
Co znaczy Pasożyt:
Słownik organizm stale albo czasowo związany przestrzennie zinnym organizmem ( żywicielem), żyjący na jego wydatek iprzynoszący mu szkodę. Do p. należą między innymi tasiemce (Cestoda), przywry (Trematoda płazy.
  • Dodano:
  • Autor: