nadawać neon nokturn nasada definicja
SŁOWNIK Nadawać Się, Neon, Nokturn, Nasada, Narzucać, Nagrać Się, Nit, Niemczenie, Naciąć, Nestor.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego N

 • Znaczenie Nadwątlenie Pisownia 1. uszczuplić, osłabić; 2. osłabnąć, zmaleć, podniszczyć się co to jest.
 • Znaczenie Narciarka Pisownia 1. kobieta narciarz; 2. czapka narciarska definicja.
 • Znaczenie Nawieźć Pisownia 1. zasilić glebę nawozem, nawieźć pole obornikiem; 2. przywieźć w sporych ilościach co co znaczy.
 • Znaczenie Nuta Pisownia określający wysokość dźwięku i jego wartość rytmiczną; 2. tekst utworu muzycznego pisany albo drukowany tymi znakami; 3. składowa część słownik.
 • Znaczenie Natrzeć Pisownia albo co; 2. pokryć jakąś powierzchnię na przykład czymś tłustym, aromatycznym i tym podobne; 3. przygotować sporo czego, na przykład znaczenie.
 • Znaczenie Się Napuszyć Pisownia 1. nastroszyć pióra, najeżyć sierść; 2. demonstrować przekonanie o własnej wartości, pysznić się czym jest.
 • Znaczenie Naciek Pisownia powstałe w wyniku nacieknięcia jakiejś cieczy i jej stężenia; 2. soplowate formy skupień mineralnych, wydzielających się z krążących w co oznacza.
 • Znaczenie Nitka Pisownia sznureczka ze skręconych włókien, używanego do tkania, szycia i tym podobne; 2. dolna wydłużona część pręcika, podtrzymująca główkę krzyżówka.
 • Znaczenie Nasłanie Pisownia 1. wysłać kogo niechętnie poprzez kogoś przyjmowanego, niemile widzianego; 2. rozścielić sporo czego, na przykład słomy w stodole najlepszy.
 • Znaczenie Nakreślić Pisownia napisać co kreskami; 2. przedstawić słowami, opisać co; 3. skreślić sporo czego; wykonać sporo kreśleń, na przykład rysunków technicznych przykłady.
 • Znaczenie Naskrobać Pisownia 1. napisać co niestarannie, nagryzmolić; 2. obrać, oczyścić sporo czego encyklopedia.
 • Znaczenie Nastawać Pisownia 1. rozpoczynać się, następować; 2. upominać się o co z naciskiem, uporczywie nalegać jak działa.
 • Znaczenie Nonkonformizm Pisownia sprzeciwu wobec bezkrytycznego ulegania normom panującym w danej ekipie socjalnej, niezgadzanie się z panującymi zwyczajami, poglądami czy, jest.
 • Znaczenie Nagrodzić Pisownia 1. dać komu nagrodę; 2. ogrodzić sporo miejsc pojęcie.
 • Znaczenie Norma Pisownia ogólnie przyjęta zasada; 2. w etyce zasada postępowania, instrukcja wyznaczająca wymóg określonego zachowania się w danej sytuacji poprzez wyjaśnienie.
 • Znaczenie Nota Pisownia urzędowe; 2. w relacjach międzynarodowych: pismo rządu jednego państwa do drugiego; 3. ocena czyjejś pracy, postępów w nauce, wyników w opis.
 • Znaczenie Naciskać Pisownia 1. wywierać nacisk na co; 2. wywierać presję na kogo informacje.
 • Znaczenie Nadstawny Pisownia 1. dosztukowany do czego; 2. położony nad stawem co to jest.
 • Znaczenie Nastawiać Pisownia 1. zwracać co w jakąś stronę, kierować na określony pkt.; 2. ustawić sporo czego definicja.
 • Znaczenie Się Narzucać Pisownia 1. ofiarowywać się komu z czym wbrew jego woli, być natrętnym; 2. rzucać czym wielokrotnie aż do zmęczenia co znaczy.
 • Znaczenie Nastraszyć Pisownia 1. przerazić się, doznać uczucia strachu; 2. straszyć wielokrotnie słownik.
 • Znaczenie Nastroić Pisownia 1. nadać właściwy ton instrumentowi muzycznemu; 2. udekorować sporo czego znaczenie.
 • Znaczenie Nadrobić Pisownia 1. uzupełnić zaległości albo utraty, usilnie pracując; 2. połamać, pokruszyć na drobne kawałki, na przykład chleba czym jest.
 • Znaczenie Naczesać Pisownia 1. przykryć co włosami; 2. uczesać sporo osób co oznacza.
 • Znaczenie Naciosać Pisownia 1. zrobić nacięcie, nacechować co; 2. wykonać sporo czego, na przykład palików do pomidorów krzyżówka.
 • Znaczenie Nawalać Pisownia 1. zrzucać sporo rzeczy na jedno miejsce; 2. źle wypełniać własne funkcje; 3. pobrudzić sporo czego najlepszy.
 • Znaczenie Nieudany Pisownia 1. chybiony, nietrafiony, niecelny; 2. dawniej rzeczywisty, nie pozorowany przykłady.
 • Znaczenie Nadawać Pisownia 1. wyprawiać jako przesyłkę pocztową; 2. emitować program, komunikaty, audycję radiową, telewizyjną itp encyklopedia.
 • Znaczenie Się Napchać Pisownia 1. wejść gdzieś tłumnie; 2. zmęczyć się pchaniem czego jak działa.
 • Znaczenie Się Nabawić Pisownia 1. sprowadzić co na siebie, doznać czego przykrego, na przykład sprowadzić chorobę; 2. bawić się aż do znużenia i zaprzestania zabawy czy, jest.
 • Znaczenie Napalić Pisownia 1. rozniecić ogień; 2. spalić sporo czego pojęcie.
 • Znaczenie Się Nachodzić Pisownia 1. chodzić wiele aż do zmęczenia; 2. przychodzić do siebie wzajemnie bez uprzedzenia i wbrew woli drugiej strony wyjaśnienie.
 • Znaczenie Nabrać Pisownia 1. zaczerpnąć co; 2. wprowadzić w błąd, oszukać; 3. wziąć sporo czego, na przykład kredytu opis.
 • Znaczenie Nanieść Pisownia 1. zaznaczyć co na planie, rysunku, wykresie albo w tekście; 2. zgromadzić sporo czego informacje.
 • Znaczenie Namazać Pisownia 1. natrzeć powierzchnię czego czymś lepkim albo tłustym; 2. wykonać sporo czego, mażąc co co to jest.
 • Znaczenie Narznąć Pisownia 1. naznaczyć co nacięciem; 2. naciąć, nakrajać sporo czego definicja.
 • Znaczenie Nalepka Pisownia wiadomością przytwierdzona klejem na jakimś przedmiocie; 2. w dawnych domach wiejskich część pieca, na której się wygrzewano, przypiecek co znaczy.
 • Znaczenie Napastować Pisownia 1. występować agresywnie przeciw komu, prześladować napaściami; 2. pokryć pastą co słownik.
 • Znaczenie Niciarka Pisownia 1. maszyna do produkcji nici; 2. maszyna do nitowania, nitownica znaczenie.
 • Znaczenie Nakręcić Pisownia 1. wprawić co w ruch, na przykład zegar; 2. zmęczyć się kręceniem, kręcić się bardzo długo czym jest.
 • Znaczenie Naciągać Pisownia 1. ciągnąc umieszczać co na czym albo wkładać co; 2. oszukiwać kogo; 3. namówić kogo na co, na przykład na kupno czegoś co oznacza.
 • Znaczenie Się Nakleić Pisownia 1. przylepić co do czego; 2. zmęczyć się klejeniem, kleić bardzo długo krzyżówka.
 • Znaczenie Napytać Pisownia 1. ściągnąć na siebie coś złego, przykrego, niekorzystnego; 2. zadać sporo pytań, na przykład na egzaminie najlepszy.
 • Znaczenie Namierzyć Pisownia 1. dokładnie wyznaczyć położenie jakiegoś obiektu; 2. zmierzyć sporo czego przykłady.
 • Znaczenie Się Należeć Pisownia 1. przysługiwać komu jako nagroda, opłata i tym podobne; 2. wyleżeć się do woli encyklopedia.
 • Znaczenie Napuszczać Pisownia 1. nasycać, przepajać, powlekać co czym; 2. puszczać co wielokrotnie albo sporo czego, na przykład statki na wodzie jak działa.
 • Znaczenie Nabić Pisownia 1. włożyć, wtłoczyć co na co lub do czego, na przykład do butelki; 2. zabić sporo osób, ubić sporo zwierząt czy, jest.
 • Znaczenie Się Nakierować Pisownia określonym kierunku; 2. kierować czym bardzo długo, aż do zaprzestania tej czynności; zmęczyć się kierowaniem, na przykład piastując jakieś pojęcie.
 • Znaczenie Nagłówek Pisownia 1. napis umieszczony nad tekstem; 2. górna część uzdy, składająca się z pasków leżących za uszami konia i obejmujących potylicę wyjaśnienie.
 • Znaczenie Niewodny Pisownia 1. nie zawierający wody; 2. związany z długą siecią rybacką zwana niewodem opis.
 • Znaczenie Się Nawracać Pisownia religię uznawaną poprzez mówiącego za jedynie prawdziwą, powracać do dawnej porzuconej wiary; 2. wracać gdzie wielokrotnie. negus informacje.
 • Znaczenie Niwelacja Pisownia powierzchni terenu do jednego poziomu; 2. pomiary geodezyjne mające na celu ustalenie wysokości punktów w terenie względem przyjętego co to jest.
 • Znaczenie Nawlec Pisownia 1. przeciągnąć co poprzez otwór w czym; 2. nagromadzić sporo czego definicja.
 • Znaczenie Norka Pisownia 1. podziemna kryjówka zwierzęca; 2. zwierzę drapieżne z rodz. kun co znaczy.
 • Znaczenie Naszyć Pisownia 1. przytwierdzić co na wierzchniej stronie tkaniny, skóry i tym podobne; 2. wiele uszyć czego słownik.
 • Znaczenie Natopić Pisownia powierzchnię jakiegoś metalowego przedmiotu, zmienić jego stan skupienia; 2. utopić sporo osób albo wrzucić do wody sporo elementów znaczenie.
 • Znaczenie Nawiązać Pisownia 1. czynić co punktem wyjścia danego fragmentu wypowiedzi, rozmowy, koncepcji i tym podobne; 2. powiązać sporo czego czym jest.
 • Znaczenie Nowela Pisownia 1. krótki utwór beletrystyczny; 2. ustawa albo dekret wprowadzające zmiany w jakimś akcie ustawodawczym co oznacza.
 • Znaczenie Się Nastawiać Pisownia 1. lokować się w określony sposób, zwracając się ku czemu, przygotowywać się psychicznie na co; 2. stawiać co sporo razy krzyżówka.
 • Znaczenie Nisza Pisownia prostokątna wnęka w murze, służąca najczęściej jako rama architektoniczna dla rzeźby; 2. wgłębienie w skale; 3. wyodrębniona część najlepszy.
 • Znaczenie Nawiercić Pisownia 1. naruszyć powierzchnię czego; 2. wykonać sporo czego wiercąc przykłady.
 • Znaczenie Się Nastroić Pisownia określony nastrój; przybrać pewną postawę wobec kogo albo czego; 2. stroić się poprzez dłuższy czas, zmęczyć się strojeniem encyklopedia.
 • Znaczenie Nomenklatura Pisownia terminów używanych w jakiejś dziedzinie edukacji, sztuki, techniki i tym podobne; 2. w PRL ekipa ludzi wyznaczanych poprzez władze jak działa.
 • Znaczenie Nereida Pisownia nimfa morska, córka Nereusa, uosabiająca uroki i piękno morza, opiekunka żeglarzy; 2. jeden z wielu gatunków wieloszczetów o ciele czy, jest.
 • Znaczenie Się Natrzeć Pisownia 1. nasmarować się czym; 2. trzeć długi czas co pojęcie.
 • Znaczenie Numer Pisownia umieszczana na czymś, oznaczająca następne miejsce rzeczy albo osoby, pozwalająca na odróżnienie rzeczy albo osób tego samego typu, o tym wyjaśnienie.
 • Znaczenie Nurt Pisownia 1. strumień wody w środku rzeki płynący z większą szybkością niż pozostała masa wody; 2. tendencje w sztuce, poezji, polityce itp opis.
 • Znaczenie Nestor Pisownia zasłużony przedstawiciel jakiejś ekipy ludzi, zbiorowości, otoczony powszechnym szacunkiem; 2. ptak z rodz. papug, drapieżny, wszystkożerny informacje.
 • Znaczenie Naciąć Pisownia 1. zrobić nacięcie, karb na czym; 2. oszukać kogo; 3. nagromadzić co, na przykład drwa do kominka; 4. zabić wielu ludzi co to jest.
 • Znaczenie Niemczenie Pisownia 1. narzucać komu narodowość, język albo kulturę niemiecką, germanizować; 2. stawać się Niemcem definicja.
 • Znaczenie Nit Pisownia wykorzystywany do trwałego zespolenia między innymi konstrukcji metalowych; 2. jednostka luminacji, równa luminacji powierzchni l m2 co znaczy.
 • Znaczenie Się Nagrać Pisownia 1. utrwalić swój głos na taśmie magnetofonowej albo płycie; zostać nagranym; 2. spędzić długi czas grając, aż do zaprzestania tej czynności słownik.
 • Znaczenie Narzucać Pisownia 1. pokrywać co czym z wierzchu; 2. wymuszać, dyktować komu co; 3. rzucić sporo czego znaczenie.
 • Znaczenie Nasada Pisownia w czym coś jest osadzone, miejsce osadzenia, umocowania czegoś; 2. część liścia łącząca jego ogonek albo samą blaszkę z łodygą rośliny; 3 czym jest.
 • Znaczenie Nokturn Pisownia instrumentalny, zazwyczaj fortepianowy, o spokojnym, sentymentalnym charakterze i śpiewnej melodyce, mający oddawać nastrój nocy co oznacza.
 • Znaczenie Neon Pisownia chemiczny z gatunku helowców, liczba atomowa 10, gaz szlachetny bezwonny i bezbarwny, występujący w min. ilościach w atmosferze krzyżówka.
 • Znaczenie Się Nadawać Pisownia 1. być stosownym, przydatnym; 2. dawać co bardzo długo lub w sporych ilościach aż do zaprzestania tej czynności najlepszy.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja SŁOWNIK Nadawać Się, Neon, Nokturn, Nasada, Narzucać, Nagrać Się, Nit, Niemczenie, Naciąć, Nestor, Nurt, Numer, Natrzeć Się, Nereida, Nomenklatura, Nastroić Się znaczenie.

Co to jest Co znaczy Nadawać Się, Neon, Nokturn, Nasada, Narzucać, Nagrać Się wyjaśnienie.