nadwątlenie narciarka definicja
Nadawać Się co znaczy Neon krzyżówka Nokturn co to jest Nasada słownik Narzucać czym jest Nagrać.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego N

 • Znaczenie Nadwątlenie Pisownia 1. uszczuplić, osłabić; 2. osłabnąć, zmaleć, podniszczyć się co znaczy.
 • Znaczenie Narciarka Pisownia 1. kobieta narciarz; 2. czapka narciarska krzyżówka.
 • Znaczenie Nawieźć Pisownia 1. zasilić glebę nawozem, nawieźć pole obornikiem; 2. przywieźć w sporych ilościach co co to jest.
 • Znaczenie Nuta Pisownia określający wysokość dźwięku i jego wartość rytmiczną; 2. tekst utworu muzycznego pisany albo drukowany tymi znakami; 3. składowa część słownik.
 • Znaczenie Natrzeć Pisownia albo co; 2. pokryć jakąś powierzchnię na przykład czymś tłustym, aromatycznym i tym podobne; 3. przygotować sporo czego, na przykład czym jest.
 • Znaczenie Się Napuszyć Pisownia 1. nastroszyć pióra, najeżyć sierść; 2. demonstrować przekonanie o własnej wartości, pysznić się co oznacza.
 • Znaczenie Naciek Pisownia powstałe w wyniku nacieknięcia jakiejś cieczy i jej stężenia; 2. soplowate formy skupień mineralnych, wydzielających się z krążących w tłumaczenie.
 • Znaczenie Nitka Pisownia sznureczka ze skręconych włókien, używanego do tkania, szycia i tym podobne; 2. dolna wydłużona część pręcika, podtrzymująca główkę przykłady.
 • Znaczenie Nasłanie Pisownia 1. wysłać kogo niechętnie poprzez kogoś przyjmowanego, niemile widzianego; 2. rozścielić sporo czego, na przykład słomy w stodole definicja.
 • Znaczenie Nakreślić Pisownia napisać co kreskami; 2. przedstawić słowami, opisać co; 3. skreślić sporo czego; wykonać sporo kreśleń, na przykład rysunków technicznych encyklopedia.
 • Znaczenie Naskrobać Pisownia 1. napisać co niestarannie, nagryzmolić; 2. obrać, oczyścić sporo czego jak działa.
 • Znaczenie Nastawać Pisownia 1. rozpoczynać się, następować; 2. upominać się o co z naciskiem, uporczywie nalegać czy jest.
 • Znaczenie Nonkonformizm Pisownia sprzeciwu wobec bezkrytycznego ulegania normom panującym w danej ekipie socjalnej, niezgadzanie się z panującymi zwyczajami, poglądami pojęcie.
 • Znaczenie Nagrodzić Pisownia 1. dać komu nagrodę; 2. ogrodzić sporo miejsc wyjaśnienie.
 • Znaczenie Norma Pisownia ogólnie przyjęta zasada; 2. w etyce zasada postępowania, instrukcja wyznaczająca wymóg określonego zachowania się w danej sytuacji poprzez opis.
 • Znaczenie Nota Pisownia urzędowe; 2. w relacjach międzynarodowych: pismo rządu jednego państwa do drugiego; 3. ocena czyjejś pracy, postępów w nauce, wyników w informacje.
 • Znaczenie Naciskać Pisownia 1. wywierać nacisk na co; 2. wywierać presję na kogo znaczenie.
 • Znaczenie Nadstawny Pisownia 1. dosztukowany do czego; 2. położony nad stawem co znaczy.
 • Znaczenie Nastawiać Pisownia 1. zwracać co w jakąś stronę, kierować na określony pkt.; 2. ustawić sporo czego krzyżówka.
 • Znaczenie Się Narzucać Pisownia 1. ofiarowywać się komu z czym wbrew jego woli, być natrętnym; 2. rzucać czym wielokrotnie aż do zmęczenia co to jest.
 • Znaczenie Nastraszyć Pisownia 1. przerazić się, doznać uczucia strachu; 2. straszyć wielokrotnie słownik.
 • Znaczenie Nastroić Pisownia 1. nadać właściwy ton instrumentowi muzycznemu; 2. udekorować sporo czego czym jest.
 • Znaczenie Nadrobić Pisownia 1. uzupełnić zaległości albo utraty, usilnie pracując; 2. połamać, pokruszyć na drobne kawałki, na przykład chleba co oznacza.
 • Znaczenie Naczesać Pisownia 1. przykryć co włosami; 2. uczesać sporo osób tłumaczenie.
 • Znaczenie Naciosać Pisownia 1. zrobić nacięcie, nacechować co; 2. wykonać sporo czego, na przykład palików do pomidorów przykłady.
 • Znaczenie Nawalać Pisownia 1. zrzucać sporo rzeczy na jedno miejsce; 2. źle wypełniać własne funkcje; 3. pobrudzić sporo czego definicja.
 • Znaczenie Nieudany Pisownia 1. chybiony, nietrafiony, niecelny; 2. dawniej rzeczywisty, nie pozorowany encyklopedia.
 • Znaczenie Nadawać Pisownia 1. wyprawiać jako przesyłkę pocztową; 2. emitować program, komunikaty, audycję radiową, telewizyjną itp jak działa.
 • Znaczenie Się Napchać Pisownia 1. wejść gdzieś tłumnie; 2. zmęczyć się pchaniem czego czy jest.
 • Znaczenie Się Nabawić Pisownia 1. sprowadzić co na siebie, doznać czego przykrego, na przykład sprowadzić chorobę; 2. bawić się aż do znużenia i zaprzestania zabawy pojęcie.
 • Znaczenie Napalić Pisownia 1. rozniecić ogień; 2. spalić sporo czego wyjaśnienie.
 • Znaczenie Się Nachodzić Pisownia 1. chodzić wiele aż do zmęczenia; 2. przychodzić do siebie wzajemnie bez uprzedzenia i wbrew woli drugiej strony opis.
 • Znaczenie Nabrać Pisownia 1. zaczerpnąć co; 2. wprowadzić w błąd, oszukać; 3. wziąć sporo czego, na przykład kredytu informacje.
 • Znaczenie Nanieść Pisownia 1. zaznaczyć co na planie, rysunku, wykresie albo w tekście; 2. zgromadzić sporo czego znaczenie.
 • Znaczenie Namazać Pisownia 1. natrzeć powierzchnię czego czymś lepkim albo tłustym; 2. wykonać sporo czego, mażąc co co znaczy.
 • Znaczenie Narznąć Pisownia 1. naznaczyć co nacięciem; 2. naciąć, nakrajać sporo czego krzyżówka.
 • Znaczenie Nalepka Pisownia wiadomością przytwierdzona klejem na jakimś przedmiocie; 2. w dawnych domach wiejskich część pieca, na której się wygrzewano, przypiecek co to jest.
 • Znaczenie Napastować Pisownia 1. występować agresywnie przeciw komu, prześladować napaściami; 2. pokryć pastą co słownik.
 • Znaczenie Niciarka Pisownia 1. maszyna do produkcji nici; 2. maszyna do nitowania, nitownica czym jest.
 • Znaczenie Nakręcić Pisownia 1. wprawić co w ruch, na przykład zegar; 2. zmęczyć się kręceniem, kręcić się bardzo długo co oznacza.
 • Znaczenie Naciągać Pisownia 1. ciągnąc umieszczać co na czym albo wkładać co; 2. oszukiwać kogo; 3. namówić kogo na co, na przykład na kupno czegoś tłumaczenie.
 • Znaczenie Się Nakleić Pisownia 1. przylepić co do czego; 2. zmęczyć się klejeniem, kleić bardzo długo przykłady.
 • Znaczenie Napytać Pisownia 1. ściągnąć na siebie coś złego, przykrego, niekorzystnego; 2. zadać sporo pytań, na przykład na egzaminie definicja.
 • Znaczenie Namierzyć Pisownia 1. dokładnie wyznaczyć położenie jakiegoś obiektu; 2. zmierzyć sporo czego encyklopedia.
 • Znaczenie Się Należeć Pisownia 1. przysługiwać komu jako nagroda, opłata i tym podobne; 2. wyleżeć się do woli jak działa.
 • Znaczenie Napuszczać Pisownia 1. nasycać, przepajać, powlekać co czym; 2. puszczać co wielokrotnie albo sporo czego, na przykład statki na wodzie czy jest.
 • Znaczenie Nabić Pisownia 1. włożyć, wtłoczyć co na co lub do czego, na przykład do butelki; 2. zabić sporo osób, ubić sporo zwierząt pojęcie.
 • Znaczenie Się Nakierować Pisownia określonym kierunku; 2. kierować czym bardzo długo, aż do zaprzestania tej czynności; zmęczyć się kierowaniem, na przykład piastując jakieś wyjaśnienie.
 • Znaczenie Nagłówek Pisownia 1. napis umieszczony nad tekstem; 2. górna część uzdy, składająca się z pasków leżących za uszami konia i obejmujących potylicę opis.
 • Znaczenie Niewodny Pisownia 1. nie zawierający wody; 2. związany z długą siecią rybacką zwana niewodem informacje.
 • Znaczenie Się Nawracać Pisownia religię uznawaną poprzez mówiącego za jedynie prawdziwą, powracać do dawnej porzuconej wiary; 2. wracać gdzie wielokrotnie. negus znaczenie.
 • Znaczenie Niwelacja Pisownia powierzchni terenu do jednego poziomu; 2. pomiary geodezyjne mające na celu ustalenie wysokości punktów w terenie względem przyjętego co znaczy.
 • Znaczenie Nawlec Pisownia 1. przeciągnąć co poprzez otwór w czym; 2. nagromadzić sporo czego krzyżówka.
 • Znaczenie Norka Pisownia 1. podziemna kryjówka zwierzęca; 2. zwierzę drapieżne z rodz. kun co to jest.
 • Znaczenie Naszyć Pisownia 1. przytwierdzić co na wierzchniej stronie tkaniny, skóry i tym podobne; 2. wiele uszyć czego słownik.
 • Znaczenie Natopić Pisownia powierzchnię jakiegoś metalowego przedmiotu, zmienić jego stan skupienia; 2. utopić sporo osób albo wrzucić do wody sporo elementów czym jest.
 • Znaczenie Nawiązać Pisownia 1. czynić co punktem wyjścia danego fragmentu wypowiedzi, rozmowy, koncepcji i tym podobne; 2. powiązać sporo czego co oznacza.
 • Znaczenie Nowela Pisownia 1. krótki utwór beletrystyczny; 2. ustawa albo dekret wprowadzające zmiany w jakimś akcie ustawodawczym tłumaczenie.
 • Znaczenie Się Nastawiać Pisownia 1. lokować się w określony sposób, zwracając się ku czemu, przygotowywać się psychicznie na co; 2. stawiać co sporo razy przykłady.
 • Znaczenie Nisza Pisownia prostokątna wnęka w murze, służąca najczęściej jako rama architektoniczna dla rzeźby; 2. wgłębienie w skale; 3. wyodrębniona część definicja.
 • Znaczenie Nawiercić Pisownia 1. naruszyć powierzchnię czego; 2. wykonać sporo czego wiercąc encyklopedia.
 • Znaczenie Się Nastroić Pisownia określony nastrój; przybrać pewną postawę wobec kogo albo czego; 2. stroić się poprzez dłuższy czas, zmęczyć się strojeniem jak działa.
 • Znaczenie Nomenklatura Pisownia terminów używanych w jakiejś dziedzinie edukacji, sztuki, techniki i tym podobne; 2. w PRL ekipa ludzi wyznaczanych poprzez władze czy jest.
 • Znaczenie Nereida Pisownia nimfa morska, córka Nereusa, uosabiająca uroki i piękno morza, opiekunka żeglarzy; 2. jeden z wielu gatunków wieloszczetów o ciele pojęcie.
 • Znaczenie Się Natrzeć Pisownia 1. nasmarować się czym; 2. trzeć długi czas co wyjaśnienie.
 • Znaczenie Numer Pisownia umieszczana na czymś, oznaczająca następne miejsce rzeczy albo osoby, pozwalająca na odróżnienie rzeczy albo osób tego samego typu, o tym opis.
 • Znaczenie Nurt Pisownia 1. strumień wody w środku rzeki płynący z większą szybkością niż pozostała masa wody; 2. tendencje w sztuce, poezji, polityce itp informacje.
 • Znaczenie Nestor Pisownia zasłużony przedstawiciel jakiejś ekipy ludzi, zbiorowości, otoczony powszechnym szacunkiem; 2. ptak z rodz. papug, drapieżny, wszystkożerny znaczenie.
 • Znaczenie Naciąć Pisownia 1. zrobić nacięcie, karb na czym; 2. oszukać kogo; 3. nagromadzić co, na przykład drwa do kominka; 4. zabić wielu ludzi co znaczy.
 • Znaczenie Niemczenie Pisownia 1. narzucać komu narodowość, język albo kulturę niemiecką, germanizować; 2. stawać się Niemcem krzyżówka.
 • Znaczenie Nit Pisownia wykorzystywany do trwałego zespolenia między innymi konstrukcji metalowych; 2. jednostka luminacji, równa luminacji powierzchni l m2 co to jest.
 • Znaczenie Się Nagrać Pisownia 1. utrwalić swój głos na taśmie magnetofonowej albo płycie; zostać nagranym; 2. spędzić długi czas grając, aż do zaprzestania tej czynności słownik.
 • Znaczenie Narzucać Pisownia 1. pokrywać co czym z wierzchu; 2. wymuszać, dyktować komu co; 3. rzucić sporo czego czym jest.
 • Znaczenie Nasada Pisownia w czym coś jest osadzone, miejsce osadzenia, umocowania czegoś; 2. część liścia łącząca jego ogonek albo samą blaszkę z łodygą rośliny; 3 co oznacza.
 • Znaczenie Nokturn Pisownia instrumentalny, zazwyczaj fortepianowy, o spokojnym, sentymentalnym charakterze i śpiewnej melodyce, mający oddawać nastrój nocy tłumaczenie.
 • Znaczenie Neon Pisownia chemiczny z gatunku helowców, liczba atomowa 10, gaz szlachetny bezwonny i bezbarwny, występujący w min. ilościach w atmosferze przykłady.
 • Znaczenie Się Nadawać Pisownia 1. być stosownym, przydatnym; 2. dawać co bardzo długo lub w sporych ilościach aż do zaprzestania tej czynności definicja.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Nadawać Się co znaczy Neon krzyżówka Nokturn co to jest Nasada słownik Narzucać czym jest Nagrać Się co oznacza Nit tłumaczenie Niemczenie przykłady Naciąć. znaczenie.

Co to jest Nadwątlenie co znaczy Narciarka krzyżówka Nawieźć co to jest Nuta wyjaśnienie.