nadawać neon nokturn nasada definicja
Nadawać Się, Neon, Nokturn, Nasada, Narzucać, Nagrać Się, Nit, Niemczenie, Naciąć, Nestor, Nurt.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego N

 • Znaczenie Nadwątlenie Definicja: 1. uszczuplić, osłabić; 2. osłabnąć, zmaleć, podniszczyć się,
 • Znaczenie Narciarka Definicja: 1. kobieta narciarz; 2. czapka narciarska,
 • Znaczenie Nawieźć Definicja: 1. zasilić glebę nawozem, nawieźć pole obornikiem; 2. przywieźć w sporych ilościach co,
 • Znaczenie Nuta Definicja: wysokość dźwięku i jego wartość rytmiczną; 2. tekst utworu muzycznego pisany albo drukowany tymi znakami; 3. składowa część dźwięku; 4,
 • Znaczenie Natrzeć Definicja: jakąś powierzchnię na przykład czymś tłustym, aromatycznym i tym podobne; 3. przygotować sporo czego, na przykład surówki,
 • Znaczenie Napuszyć Się Definicja: 1. nastroszyć pióra, najeżyć sierść; 2. demonstrować przekonanie o własnej wartości, pysznić się,
 • Znaczenie Naciek Definicja: nacieknięcia jakiejś cieczy i jej stężenia; 2. soplowate formy skupień mineralnych, wydzielających się z krążących w skałach roztworów,
 • Znaczenie Nitka Definicja: skręconych włókien, używanego do tkania, szycia i tym podobne; 2. dolna wydłużona część pręcika, podtrzymująca główkę złożoną z pylników; 3,
 • Znaczenie Nasłanie Definicja: 1. wysłać kogo niechętnie poprzez kogoś przyjmowanego, niemile widzianego; 2. rozścielić sporo czego, na przykład słomy w stodole,
 • Znaczenie Nakreślić Definicja: przedstawić słowami, opisać co; 3. skreślić sporo czego; wykonać sporo kreśleń, na przykład rysunków technicznych,
 • Znaczenie Naskrobać Definicja: 1. napisać co niestarannie, nagryzmolić; 2. obrać, oczyścić sporo czego,
 • Znaczenie Nastawać Definicja: 1. rozpoczynać się, następować; 2. upominać się o co z naciskiem, uporczywie nalegać,
 • Znaczenie Nonkonformizm Definicja: bezkrytycznego ulegania normom panującym w danej ekipie socjalnej, niezgadzanie się z panującymi zwyczajami, poglądami, zasadami, z,
 • Znaczenie Nagrodzić Definicja: 1. dać komu nagrodę; 2. ogrodzić sporo miejsc,
 • Znaczenie Norma Definicja: w etyce zasada postępowania, instrukcja wyznaczająca wymóg określonego zachowania się w danej sytuacji poprzez odwołanie się do,
 • Znaczenie Nota Definicja: relacjach międzynarodowych: pismo rządu jednego państwa do drugiego; 3. ocena czyjejś pracy, postępów w nauce, wyników w sporcie i tym,
 • Znaczenie Naciskać Definicja: 1. wywierać nacisk na co; 2. wywierać presję na kogo,
 • Znaczenie Nadstawny Definicja: 1. dosztukowany do czego; 2. położony nad stawem,
 • Znaczenie Nastawiać Definicja: 1. zwracać co w jakąś stronę, kierować na określony pkt.; 2. ustawić sporo czego,
 • Znaczenie Narzucać Się Definicja: 1. ofiarowywać się komu z czym wbrew jego woli, być natrętnym; 2. rzucać czym wielokrotnie aż do zmęczenia,
 • Znaczenie Nastraszyć Definicja: 1. przerazić się, doznać uczucia strachu; 2. straszyć wielokrotnie,
 • Znaczenie Nastroić Definicja: 1. nadać właściwy ton instrumentowi muzycznemu; 2. udekorować sporo czego,
 • Znaczenie Nadrobić Definicja: 1. uzupełnić zaległości albo utraty, usilnie pracując; 2. połamać, pokruszyć na drobne kawałki, na przykład chleba,
 • Znaczenie Naczesać Definicja: 1. przykryć co włosami; 2. uczesać sporo osób,
 • Znaczenie Naciosać Definicja: 1. zrobić nacięcie, nacechować co; 2. wykonać sporo czego, na przykład palików do pomidorów,
 • Znaczenie Nawalać Definicja: 1. zrzucać sporo rzeczy na jedno miejsce; 2. źle wypełniać własne funkcje; 3. pobrudzić sporo czego,
 • Znaczenie Nieudany Definicja: 1. chybiony, nietrafiony, niecelny; 2. dawniej rzeczywisty, nie pozorowany,
 • Znaczenie Nadawać Definicja: 1. wyprawiać jako przesyłkę pocztową; 2. emitować program, komunikaty, audycję radiową, telewizyjną itp,
 • Znaczenie Napchać Się Definicja: 1. wejść gdzieś tłumnie; 2. zmęczyć się pchaniem czego,
 • Znaczenie Nabawić Się Definicja: 1. sprowadzić co na siebie, doznać czego przykrego, na przykład sprowadzić chorobę; 2. bawić się aż do znużenia i zaprzestania zabawy,
 • Znaczenie Napalić Definicja: 1. rozniecić ogień; 2. spalić sporo czego,
 • Znaczenie Nachodzić Się Definicja: 1. chodzić wiele aż do zmęczenia; 2. przychodzić do siebie wzajemnie bez uprzedzenia i wbrew woli drugiej strony,
 • Znaczenie Nabrać Definicja: 1. zaczerpnąć co; 2. wprowadzić w błąd, oszukać; 3. wziąć sporo czego, na przykład kredytu,
 • Znaczenie Nanieść Definicja: 1. zaznaczyć co na planie, rysunku, wykresie albo w tekście; 2. zgromadzić sporo czego,
 • Znaczenie Namazać Definicja: 1. natrzeć powierzchnię czego czymś lepkim albo tłustym; 2. wykonać sporo czego, mażąc co,
 • Znaczenie Narznąć Definicja: 1. naznaczyć co nacięciem; 2. naciąć, nakrajać sporo czego,
 • Znaczenie Nalepka Definicja: klejem na jakimś przedmiocie; 2. w dawnych domach wiejskich część pieca, na której się wygrzewano, przypiecek,
 • Znaczenie Napastować Definicja: 1. występować agresywnie przeciw komu, prześladować napaściami; 2. pokryć pastą co,
 • Znaczenie Niciarka Definicja: 1. maszyna do produkcji nici; 2. maszyna do nitowania, nitownica,
 • Znaczenie Nakręcić Definicja: 1. wprawić co w ruch, na przykład zegar; 2. zmęczyć się kręceniem, kręcić się bardzo długo,
 • Znaczenie Naciągać Definicja: 1. ciągnąc umieszczać co na czym albo wkładać co; 2. oszukiwać kogo; 3. namówić kogo na co, na przykład na kupno czegoś,
 • Znaczenie Nakleić Się Definicja: 1. przylepić co do czego; 2. zmęczyć się klejeniem, kleić bardzo długo,
 • Znaczenie Napytać Definicja: 1. ściągnąć na siebie coś złego, przykrego, niekorzystnego; 2. zadać sporo pytań, na przykład na egzaminie,
 • Znaczenie Namierzyć Definicja: 1. dokładnie wyznaczyć położenie jakiegoś obiektu; 2. zmierzyć sporo czego,
 • Znaczenie Należeć Się Definicja: 1. przysługiwać komu jako nagroda, opłata i tym podobne; 2. wyleżeć się do woli,
 • Znaczenie Napuszczać Definicja: 1. nasycać, przepajać, powlekać co czym; 2. puszczać co wielokrotnie albo sporo czego, na przykład statki na wodzie,
 • Znaczenie Nabić Definicja: 1. włożyć, wtłoczyć co na co lub do czego, na przykład do butelki; 2. zabić sporo osób, ubić sporo zwierząt,
 • Znaczenie Nakierować Się Definicja: kierować czym bardzo długo, aż do zaprzestania tej czynności; zmęczyć się kierowaniem, na przykład piastując jakieś stanowisko,
 • Znaczenie Nagłówek Definicja: 1. napis umieszczony nad tekstem; 2. górna część uzdy, składająca się z pasków leżących za uszami konia i obejmujących potylicę,
 • Znaczenie Niewodny Definicja: 1. nie zawierający wody; 2. związany z długą siecią rybacką zwana niewodem,
 • Znaczenie Nawracać Się Definicja: mówiącego za jedynie prawdziwą, powracać do dawnej porzuconej wiary; 2. wracać gdzie wielokrotnie. negus,
 • Znaczenie Niwelacja Definicja: jednego poziomu; 2. pomiary geodezyjne mające na celu ustalenie wysokości punktów w terenie względem przyjętego poziomu odniesienia,
 • Znaczenie Nawlec Definicja: 1. przeciągnąć co poprzez otwór w czym; 2. nagromadzić sporo czego,
 • Znaczenie Norka Definicja: 1. podziemna kryjówka zwierzęca; 2. zwierzę drapieżne z rodz. kun,
 • Znaczenie Naszyć Definicja: 1. przytwierdzić co na wierzchniej stronie tkaniny, skóry i tym podobne; 2. wiele uszyć czego,
 • Znaczenie Natopić Definicja: metalowego przedmiotu, zmienić jego stan skupienia; 2. utopić sporo osób albo wrzucić do wody sporo elementów,
 • Znaczenie Nawiązać Definicja: 1. czynić co punktem wyjścia danego fragmentu wypowiedzi, rozmowy, koncepcji i tym podobne; 2. powiązać sporo czego,
 • Znaczenie Nowela Definicja: 1. krótki utwór beletrystyczny; 2. ustawa albo dekret wprowadzające zmiany w jakimś akcie ustawodawczym,
 • Znaczenie Nastawiać Się Definicja: 1. lokować się w określony sposób, zwracając się ku czemu, przygotowywać się psychicznie na co; 2. stawiać co sporo razy,
 • Znaczenie Nisza Definicja: murze, służąca najczęściej jako rama architektoniczna dla rzeźby; 2. wgłębienie w skale; 3. wyodrębniona część większego pomieszczenia,
 • Znaczenie Nawiercić Definicja: 1. naruszyć powierzchnię czego; 2. wykonać sporo czego wiercąc,
 • Znaczenie Nastroić Się Definicja: przybrać pewną postawę wobec kogo albo czego; 2. stroić się poprzez dłuższy czas, zmęczyć się strojeniem,
 • Znaczenie Nomenklatura Definicja: jakiejś dziedzinie edukacji, sztuki, techniki i tym podobne; 2. w PRL ekipa ludzi wyznaczanych poprzez władze, instancje partyjne i tym,
 • Znaczenie Nereida Definicja: Nereusa, uosabiająca uroki i piękno morza, opiekunka żeglarzy; 2. jeden z wielu gatunków wieloszczetów o ciele wydłużonym i mocnych,
 • Znaczenie Natrzeć Się Definicja: 1. nasmarować się czym; 2. trzeć długi czas co,
 • Znaczenie Numer Definicja: oznaczająca następne miejsce rzeczy albo osoby, pozwalająca na odróżnienie rzeczy albo osób tego samego typu, o tym samym przeznaczeniu,
 • Znaczenie Nurt Definicja: 1. strumień wody w środku rzeki płynący z większą szybkością niż pozostała masa wody; 2. tendencje w sztuce, poezji, polityce itp,
 • Znaczenie Nestor Definicja: jakiejś ekipy ludzi, zbiorowości, otoczony powszechnym szacunkiem; 2. ptak z rodz. papug, drapieżny, wszystkożerny, o barwnym upierzeniu z,
 • Znaczenie Naciąć Definicja: 1. zrobić nacięcie, karb na czym; 2. oszukać kogo; 3. nagromadzić co, na przykład drwa do kominka; 4. zabić wielu ludzi,
 • Znaczenie Niemczenie Definicja: 1. narzucać komu narodowość, język albo kulturę niemiecką, germanizować; 2. stawać się Niemcem,
 • Znaczenie Nit Definicja: zespolenia między innymi konstrukcji metalowych; 2. jednostka luminacji, równa luminacji powierzchni l m2 emitującej światło o natężeniu l,
 • Znaczenie Nagrać Się Definicja: 1. utrwalić swój głos na taśmie magnetofonowej albo płycie; zostać nagranym; 2. spędzić długi czas grając, aż do zaprzestania tej czynności,
 • Znaczenie Narzucać Definicja: 1. pokrywać co czym z wierzchu; 2. wymuszać, dyktować komu co; 3. rzucić sporo czego,
 • Znaczenie Nasada Definicja: osadzone, miejsce osadzenia, umocowania czegoś; 2. część liścia łącząca jego ogonek albo samą blaszkę z łodygą rośliny; 3. zespół narządów,
 • Znaczenie Nokturn Definicja: zazwyczaj fortepianowy, o spokojnym, sentymentalnym charakterze i śpiewnej melodyce, mający oddawać nastrój nocy, regularnie zawierający,
 • Znaczenie Neon Definicja: helowców, liczba atomowa 10, gaz szlachetny bezwonny i bezbarwny, występujący w min. ilościach w atmosferze, otrzymywany poprzez destylację,
 • Znaczenie Nadawać Się Definicja: 1. być stosownym, przydatnym; 2. dawać co bardzo długo lub w sporych ilościach aż do zaprzestania tej czynności.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Nadawać Się, Neon, Nokturn, Nasada, Narzucać, Nagrać Się, Nit, Niemczenie, Naciąć, Nestor, Nurt, Numer, Natrzeć Się, Nereida, Nomenklatura, Nastroić Się znaczenie.

Co to jest Nadawać Się, Neon, Nokturn, Nasada, Narzucać, Nagrać Się wyjaśnienie.