herkules horyzont hełm hazuka definicja
Herkules, Horyzont, Hak, Hełm, Hazuka, Hetman, Hals, Heroina, Hieroglif, Hiacynt, Humoreska, Hora.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego H

 • Znaczenie Harap Definicja: splecionym rzemieniem; 2. okrzyk myśliwych nawołujących psy, w szczególności dla odpędzenia ich od ubitej zwierzyny,
 • Znaczenie Hipomania Definicja: 1. namiętne upodobanie do koni; 2. rodzaj manii o słabym nasileniu przejawiającej się w nadmiernej aktywności,
 • Znaczenie Hala Definicja: 1. budynek jednokondygnacyjny o rozległym wnętrzu, spore pomieszczenie; 2. pastwisko górskie położone ponad granicy lasów,
 • Znaczenie Hiperbola Definicja: zamierzonej przesadzie w opisie przedmiotu albo zjawiska; 2. krzywa płaska będąca miejscem geometrycznym punktów na płaszczyźnie, dla,
 • Znaczenie Hybryda Definicja: skrzyżowania dwóch genetycznie różnych zwierząt albo roślin; 2. słowo złożony z przedmiotów należących do dwóch różnych języków, na,
 • Znaczenie Hol Definicja: podciągania zepsutych samochodów, statków wpływających do portu, szybowców i tym podobne; 2. obszerny przedpokój,
 • Znaczenie Herbarz Definicja: 1. księga zawierająca rejestr i opis herbów i genealogie używających ich rodów; 2. podręcznik zawierająca opisy roślin,
 • Znaczenie Harmonia Definicja: przedmiotów, elementów, właściwości, zjawisk i tym podobne składających się na estetyczną i zgraną całość; 2. zgodne współżycie, przyjazne,
 • Znaczenie Hora Definicja: nabożeństwo odprawiane o określonej porze dnia, na przykład nieszpory; 2. taniec rumuński połączony ze śpiewem,
 • Znaczenie Humoreska Definicja: 1. krótkie, wesołe opowiadanie z dowcipną puentą, regularnie satyryczne; 2. utwór muzyczny o pogodnym, żartobliwym charakterze,
 • Znaczenie Hiacynt Definicja: liliowatych, o kwiatach pięknie pachnących, zgromadzonych w grona; 2. minerał, przezroczysta odmiana cyrkonu barwy żółtej, pomarańczowej,
 • Znaczenie Hieroglif Definicja: pismo ideograficzne Majów, Azteków, chińskie; 3. wypukłe albo wklęsłe nierówności na powierzchni warstw skalnych, powstałe wskutek,
 • Znaczenie Heroina Definicja: 1. kluczowa bohaterka sztuki, aktorka grająca kluczową rolę; 2. alkaloid, pochodna morfiny, silnie działający narkotyk,
 • Znaczenie Hals Definicja: 1. położenie płynącego żaglowca w relacji do wiatru; 2. lina utrzymująca na właściwym miejscu dolny róg żagla,
 • Znaczenie Hetman Definicja: najwyższy dowódca wojsk, wódz naczelny; 2. najsilniejsza figura w szachach, mogąca się poruszać i bić we wszystkich kierunkach, bez,
 • Znaczenie Hazuka Definicja: 1. długa szata wierzchnia noszona w XVI w.; 2. prawo u Żydów, nad którego przestrzeganiem czuwa rabin,
 • Znaczenie Hełm Definicja: twardej skóry, tworzywa sztucznego, stosowane poprzez żołnierzy, strażaków, górników i tym podobne; 2. ozdobne zwieńczenie wieży, zazwyczaj,
 • Znaczenie Hak Definicja: różnych kształtach w zależności od wykorzystania, wykorzystywany do zawieszania na nim czegoś, do trzymania, chwytania czegoś, zaczepiania,
 • Znaczenie Horyzont Definicja: się stykać z powierzchnią Ziemi; 2. środowisko, otoczenie; 3. zakres, zasięg wiedzy, zainteresowań, idei i tym podobne; 4. możliwości,
 • Znaczenie Herkules Definicja: bohaterów o niezwykłej sile fizycznej; 2. chrząszcz z rodz. żukowatych, jeden z największych chrząszczy żyjący w podzwrotnikowej Ameryce.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Herkules, Horyzont, Hak, Hełm, Hazuka, Hetman, Hals, Heroina, Hieroglif, Hiacynt, Humoreska, Hora, Harmonia, Herbarz, Hol, Hybryda, Hiperbola, Hala, Hipomania znaczenie.

Co to jest Herkules, Horyzont, Hak, Hełm, Hazuka, Hetman, Hals wyjaśnienie.