licha łokieć krzyżówka lama definicja
Likwacja co znaczy Licznik krzyżówka Łodyga co to jest Licówka słownik Łuska czym jest Łopatka co.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego L

 • Znaczenie Licha Pisownia 1. gąsienica włochata; 2. szeroki zagon co znaczy.
 • Znaczenie Łokieć Pisownia ramię z przedramieniem; 2. dawna miara długości określana długością części ręki od stawu łokciowego do końca palca środkowego krzyżówka.
 • Znaczenie Lama Pisownia przetykana złotem albo srebrem; 2. zwierzę bezrogie z rodz. wielbłądowatych, żyjące w Ameryce Południowej; 3. obrąbek, obszycie, na co to jest.
 • Znaczenie Łyżka Pisownia nabierania, czerpania pokarmów, w szczególności płynnych; 2. uszy zwierzyny płowej, żubra, muflona, kozicy; 3. robocza część koparki słownik.
 • Znaczenie Laserować Pisownia warstwą przezroczystej farby dla uzyskania wyrazistych efektów barwnych; 2. wysyłać promieniowanie charakterystyczne dla lasera, działać czym jest.
 • Znaczenie Legenda Pisownia fantastyczne, przeważnie o postaciach albo wydarzeniach historycznych, oparte zazwyczaj na podaniach ludowych, pełne niezwykłości i co oznacza.
 • Znaczenie Ława Pisownia siedzenia dla kilku osób, zazwyczaj drewniany, składający się z długiej deski na nogach albo podpórkach; 2. zwarty szereg, masa; 3. gruba tłumaczenie.
 • Znaczenie Liniowiec Pisownia przewozu ładunku albo pasażerów kursujący wg ustalonego rozkładu na regularnej linii żeglugowej; 2. okręt bojowy, silnie uzbrojony i przykłady.
 • Znaczenie Łączka Pisownia 1. mała łąka - region porośnięty trawą; 2. obiekt zespalający coś, na przykład łączka metalowa definicja.
 • Znaczenie Lemiesz Pisownia maszynach ziemnych przytwierdzone do odkładnicy ostrze krojące ziemię; 2. płaska kość tworząca tylną część przegrody nosowej u wielu encyklopedia.
 • Znaczenie Łupina Pisownia zdrewniała powłoka okrywająca owoc albo korzeń jadalny; 2. obiekt konstrukcji w formie cienkiej żelbetowej płyty przestrzennej o jak działa.
 • Znaczenie Latarnia Pisownia świetlne składające się ze źródła światła umieszczonego wewnątrz osłony mającej zazwyczaj kształt puszki o przezroczystych ściankach; 2 czy jest.
 • Znaczenie Latawiec Pisownia dziecinna zazwyczaj zbijana z listewek i klejona z papieru, puszczana na sznurku w powietrze; 2. najprostszy statek powietrzny wznoszący pojęcie.
 • Znaczenie Łęk Pisownia tylna część siodła, wygięta do góry; 2. siodło z dwiema kulami: z przodu i z tyłu; 3. łuk; 4. wklęsła część fałdu, której wnętrze zbudowane wyjaśnienie.
 • Znaczenie Linka Pisownia 1. cienka lina, na przykład sterownicza, żeglarska i tym podobne; 2. wiosenny moment godowy u zwierząt opis.
 • Znaczenie Labirynt Pisownia gmach o skomplikowanym układzie sal i korytarzy, utrudniającym zarówno dostęp do centralnego pomieszczenia, jak i wyjście na zewnątrz; 2 informacje.
 • Znaczenie Lokacja Pisownia zakładanie wsi albo miast, zazwyczaj na prawie niemieckim; 2. wykrywanie i wyznaczanie położenia albo prędkości ruchu obiektów w znaczenie.
 • Znaczenie Lokator Pisownia 1. osoba mieszkająca w wynajętym lokalu; 2. przedsiębiorca dokonujący lokacji wsi albo miasta; 3. urządzenie do określania położenia czegoś co znaczy.
 • Znaczenie Lora Pisownia 1. wagon kolejowy bez bocznych ścian; 2. australijska i polinezyjska papuga barwnie upierzona krzyżówka.
 • Znaczenie Lot Pisownia się w powietrzu; 2. ciężarek w kształcie ściętego ostrosłupa z zagłębieniem u spodu wykorzystywany do mierzenia głębokości wody co to jest.
 • Znaczenie Lotka Pisownia 1. najdłuższe i najsztywniejsze pióro w skrzydłach ptaka; 2. piłeczka do gry w badmintona; 3. najgrubszy śrut do dubeltówki słownik.
 • Znaczenie Lubo Pisownia 1. ustalenie nastroju, na przykład miło, przyjemnie; 2. spójnik o funkcji przyzwalającej czym jest.
 • Znaczenie Lustro Pisownia pokrytego na spodniej powierzchni warstwą srebra albo aluminium, mająca cecha odbijania znajdujących się przed nią elementów, stosowana co oznacza.
 • Znaczenie Luneta Pisownia przyrząd optyczny do obserwacji odległych elementów, w szczególności ciał niebieskich, powiększający ich kąt widzenia, składający się z tłumaczenie.
 • Znaczenie Ług Pisownia 1. roztwór wodny wodorotlenku sodowego lub potasowego; 2. podmokła łąka przykłady.
 • Znaczenie Logistyka Pisownia formalnej opierająca się na metodzie ściśle dedukcyjnej, na przykład logika matematyczna; 2. ogół działań i badań dotyczących możliwości definicja.
 • Znaczenie Logos Pisownia filozofii greckiej powszechna prawidłowość świata (u Heraklita), użytek, rozum świata (u stoików), rozum, definicja (u Arystotelesa); w encyklopedia.
 • Znaczenie Lejba Pisownia 1. dawniej ulewny deszcz; 2. luźne, niezgrabnie uszyte ubranie; 3. stanik, gorset jak działa.
 • Znaczenie Łan Pisownia przeznaczona pod zasiew, ziemia uprawna; 2. region ziemi dany osadnikowi poprzez panującego księcia do uprawy; 3. dawna jednostka miary czy jest.
 • Znaczenie Łamacz Pisownia kruszenia materiałów kruchych; 2. pracownik drukarni zajmujący się łamaniem szpalt; 3. silnie rozwinięte zęby mięsożernych, wykorzystywane pojęcie.
 • Znaczenie Łata Pisownia materiału, skóry i tym podobne zasłaniający miejsce podarte albo przetarte w odzieży, butach i tym podobne ; 2. spora listwa drewniana wyjaśnienie.
 • Znaczenie Łaźnia Pisownia albo cały budynek z urządzeniami do kąpieli w wodzie, parze albo gorącym suchym powietrzu; 2. urządzenie do równomiernego ogrzewania opis.
 • Znaczenie Ławica Pisownia morskiego, wyniesiona nad otaczającą ją głębię; 2. stałe albo okresowe skupisko zwierząt wodnych w morzach, zebranych na przykład na informacje.
 • Znaczenie Łątka Pisownia tej samej nazwie, o ciele smukłym, wydłużonym, metalicznie lśniącym, regularnie ubarwionym niebiesko; 2. w budownictwie ludowym pionowy znaczenie.
 • Znaczenie Łapa Pisownia mającego kopyt lub ptaka; 2. ludzka dłoń, ręka; 3. krótka wystająca część maszyny wykorzystywana do jej przymocowania do podstawy co znaczy.
 • Znaczenie Łańcuch Pisownia połączonych ze sobą ogniw, zazwyczaj metalowych, tworzących rodzaj sznura, mający wykorzystanie w technice, jako ozdoba i tym podobne; 2 krzyżówka.
 • Znaczenie Lira Pisownia 1. starogrecki instrument muzyczny strunowy, szarpany, w kształcie podkowy; 2. ogon cietrzewia co to jest.
 • Znaczenie Lada Pisownia 1. stół sklepowy, kontuar; 2. część sieczkarni, drewniana skrzynia, do której kładzie się słomę przeznaczoną do pocięcia na sieczkę słownik.
 • Znaczenie Lejka Pisownia 1. naczynie wykorzystywane do przelewania na przykład mleka; 2. typ aparatu fotograficznego do robienia zdjęć na taśmie filmowej czym jest.
 • Znaczenie Landszaft Pisownia szczególności przedstawiający pejzaż, aktualnie obraz o małej wartości artystycznej, widoczek; 2. dawniej towarzystwo kredytowe ziemskie w co oznacza.
 • Znaczenie Lancet Pisownia chirurgiczny z obosiecznym ostrzem; 2. narzędzie formierskie do naprawiania albo wygładzania małych powierzchni w trudno dostępnych tłumaczenie.
 • Znaczenie Lekcja Pisownia szkolnych albo nauczania prywatnego trwająca zazwyczaj 45 min.; 2. materiał zadany uczniowi do nauczenia się w domu; 3. sposób odczytania przykłady.
 • Znaczenie Lak Pisownia się mieszanina kalafonii, szelaku, terpentyny i odpowiedniego barwnika najczęściej czerwonego; formowana w laski albo tabliczki, stosowana definicja.
 • Znaczenie Laska Pisownia albo metalowy na końcu zagięty lub skończony ozdobną rączką, wykorzystywany do podpierania się; 2. w architekturze gotyckiej motyw w formie encyklopedia.
 • Znaczenie Lampas Pisownia sukna naszyty wzdłuż zewnętrznego szwu spodni; kolorowy otok u czapek, zazwyczaj mundurowych; 2. szlak kolorowy, listwa zdobiąca ścianę; 3 jak działa.
 • Znaczenie Lej Pisownia kształcie odwróconego stożka do zlewania płynów albo zsypywania ciał sypkich; 2. zaklęśnięcie gruntu po wybuchu bomby; 3. rumuńska czy jest.
 • Znaczenie Lewar Pisownia 1. zakrzywiona rurka, wprowadzona jednym końcem do naczynia, w celu umożliwienia wypływu cieczy; 2. dźwignia do podnoszenia ciężarów pojęcie.
 • Znaczenie Likier Pisownia aromatyczny napój alkoholowy, sporządzony ze spirytusu, syropu cukrowego i esencji owocowych albo roślinnych; 2. stężona mieszanina środków wyjaśnienie.
 • Znaczenie Literka Pisownia 1. symbol graficzny głoski; 2. drabina kładziona z boku wozu drabiniastego opis.
 • Znaczenie Lewada Pisownia 1. wspięcie konia przed skokiem poprzez przeszkodę; 2. łąka albo polana okolona drzewami informacje.
 • Znaczenie Się Lenić Pisownia 1. nie mieć ochoty do pracy, być próżniakiem; 2. okresowo zrzucać wierzchnią powłokę, skórę, pancerz, sierść znaczenie.
 • Znaczenie Libra Pisownia równa 24 arkuszom, w drukarstwie 25, w systemie dziesiętnym 100 arkuszom; 2. waga składająca się z dwóch szal przytwierdzonych do co znaczy.
 • Znaczenie Lob Pisownia piłki wysokim łukiem powyżej przeciwnikiem znajdującym się przy siatce; 2. część lądolodu wysuwająca się w kierunku jego ruchu, jęzor krzyżówka.
 • Znaczenie Listwa Pisownia kawałek drewna, zazwyczaj służący jako obiekt złączający płaszczyzny, wzmacniający konstrukcję albo jako szczegół zdobniczy; 2. wąski pasek co to jest.
 • Znaczenie Lodówka Pisownia cieplnie szafka, chłodzona mieszaniną chłodzącą, wykorzystywana do przechowywania łatwo psujących się produktów żywnościowych; 2. gatunek słownik.
 • Znaczenie Łom Pisownia końcu zaostrzony albo spłaszczony, wykorzystywany do rozbijania, kruszenia czegoś, podważania ciężarów i tym podobne; 2. figura, odłam czym jest.
 • Znaczenie Łódka Pisownia 1. mała łódź; 2. listwa metalowa ułatwiająca ładowanie karabinu automatycznego nabojami, których liczba odpowiada pojemności magazynku broni co oznacza.
 • Znaczenie Łopatka Pisownia najczęściej zabawka dziecinna; 2. jedna z dwóch płaskich kości pasa barkowego; 3. jedna z dwóch połówek przedniej części zabitego tłumaczenie.
 • Znaczenie Łuska Pisownia kostna albo rogowa lub szeregi zachodzących na siebie płytek pokrywające powierzchnię ciała różnych zwierząt, spełniające rolę ochronną; 2 przykłady.
 • Znaczenie Licówka Pisownia 1. obiekt kamienny albo ceramiczny stosowany do licowania budowli; 2. łania, przewodniczka stada definicja.
 • Znaczenie Łodyga Pisownia 1. część rośliny, z której wyrastają pędy i liście; 2. spora, płaska łódź rybacka encyklopedia.
 • Znaczenie Licznik Pisownia pomiarowy wskazujący wartość mierzonej wielkości jako rezultat jej sumowania albo całkowania w pewnych odcinkach czasu; 2. w ułamku jak działa.
 • Znaczenie Likwacja Pisownia rozdzielania się magmy na frakcje ciekłe o różnym składzie chemicznym, zachodzący pod wpływem siły ciężkości; 2. częściowe topienie stopu w czy jest.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Likwacja co znaczy Licznik krzyżówka Łodyga co to jest Licówka słownik Łuska czym jest Łopatka co oznacza Łódka tłumaczenie Łom przykłady Lodówka definicja. znaczenie.

Co to jest Licha co znaczy Łokieć krzyżówka Lama co to jest Łyżka słownik wyjaśnienie.