okrężnica orfizm opcja obłąk definicja
Okrężnica, Orfizm, Opcja, Obłąk, Ogródkowy, Ornament, Ospa, Orgia, Opierać, Orbita, Oracja, Opala.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego O

 • Znaczenie Orka Definicja: 1. poruszanie i rozdrabnianie ziemi pługiem; 2. drapieżny ssak morski,
 • Znaczenie Oberżyna Definicja: 1. bakłażan - roślina warzywna z rodz. psiankowatych; 2. nędzna oberża, knajpa przy drodze,
 • Znaczenie Ogarek Definicja: 1. niedopalony do końca kawałek na przykład świecy; 2. pies myśliwski,
 • Znaczenie Osełka Definicja: 1. narzędzie ścierne do ręcznego ostrzenia narzędzi metalowych; 2. owalna bryłka masła,
 • Znaczenie Ogniwo Definicja: obiekt, pierścień złączający coś; 3. komórka instytucji socjalnej, partyjnej i tym podobne ujmowana jako obiekt danej struktury,
 • Znaczenie Obórka Definicja: 1. niewielkie pomieszczenie dla krów albo kóz; 2. oboranie, oborywanie czego, na przykład obórka sadu,
 • Znaczenie Okólnik Definicja: zawierające wskazówki, polecenia wydane poprzez organ administracyjny dla organów niższych; 2. ogrodzona część pastwiska albo podwórza,
 • Znaczenie Obóz Definicja: gołym niebem, przeznaczonych na dłuższy odpoczynek dla większej ekipy osób; 2. rodzaj kursu gromadzącego na pewien czas grupę ludzi w celu,
 • Znaczenie Okrąg Definicja: elementy i tym podobne ustawione, ułożone w koło; 3. przestrzeń zamknięta linią kolistą, płaski element kształtu kolistego; 4. krzywa,
 • Znaczenie Ostoja Definicja: region o lokalnych warunkach sprzyjających przeżyciu gatunku albo innej jednostki systematycznej zwierząt, roślin; 3. miejsce stałego,
 • Znaczenie Obstawa Definicja: zapewniający ochronę, pilnujący kogoś albo czegoś; 2. urządzenie do połowu ryb w zarośniętej przybrzeżnej partii jeziora, rzeki i tym,
 • Znaczenie Odłam Definicja: kawał, figura; 2. ekipa, ugrupowanie ludzi powstałe w wyniku podziału większej ekipy lub w wyniku oddzielenia się od większej ekipy; 3,
 • Znaczenie Obraz Definicja: jakiejś płaszczyźnie dzięki farb, kredek, ołówka i tym podobne, wizerunek kogoś albo czegoś na płótnie, papierze, desce i tym podobne,
 • Znaczenie Obezwładnienie Definicja: 1. pozbawienie swobody ruchów; 2. bezwład na przykład pod wpływem narkozy,
 • Znaczenie Odradzać Definicja: 1. zniechęcać kogo do czego, udzielając mu rad; 2. powoływać ponownie do życia, wskrzesać, odnawiać,
 • Znaczenie Ocena Definicja: pisemnej sąd o wartości czegoś; 2. w klasyfikacji szkolnej umowny sposób zakwalifikowania pracy i postępów ucznia; 3. ustalenie materialnej,
 • Znaczenie Oficyna Definicja: budynek stojący za kamienicą frontową; 2. wolno stojący budynek w pobliżu pałacu czy dworu albo skrzydło pałacu, zazwyczaj o przeznaczeniu,
 • Znaczenie Obława Definicja: zwierza; 2. ludzie wchodzący w skład nagonki; 3. akcja policyjna, wojskowa polegająca na obstawieniu terenu w celu dokonania aresztowań,
 • Znaczenie Obłazić Definicja: do insektów; 2. opadać, na przykład o farbie, która się łuszczy i odpada; 3. o sierści, która wypada; 4. chodzić dookoła, zwiedzić,
 • Znaczenie Odparować Definicja: 1. pozbawić jakąś substancję składników ciekłych, zamieniając ją w parę; 2. odbić cios, odeprzeć atak, na przykład w szermierce,
 • Znaczenie Odwiedzenie Definicja: 1. złożenie wizyty; 2. odprowadzenie, oddalenie, skłonienie do zaniechania czego,
 • Znaczenie Ociemnienie Definicja: 1. osłonięcie źródło światła, na przykład ociemnienie lampy kloszem; 2. strata wzroku, oślepnięcie,
 • Znaczenie Obramować Definicja: 1. otoczyć ramą, stworzyć ramę wokół czego; 2. obszyć brzegi ubrania pasem innego materiału, lamówką, braniem,
 • Znaczenie Okupować Definicja: terytorium, zagarniać bezprawnie budynki jakichś instytucji; 2. dawać, poświęcać co w zamian za co, na przykład okupić własne,
 • Znaczenie Odprawa Definicja: zwierzchnik udziela dyrektyw zgromadzonym; 2. ostra, stanowcza replika; 3. jednorazowe płaca udzielane pracownikowi przy opuszczaniu posady,
 • Znaczenie Okupacja Definicja: zbrojne jednego państwa części albo całości terytorium innego państwa i ustanowienie tam faktycznej władzy; 2. wszelakie tymczasowe nie,
 • Znaczenie Opala Definicja: 1. kosz bez pałąka o owalnym kształcie przeznaczony do przenoszenia na przykład ziemniaków; 2. niebezpieczeństwo, tarapaty,
 • Znaczenie Oracja Definicja: przemówienie wygłaszane przy uroczystych okazjach, świętach i tym podobne; 2. w liturgii rzymskiej uroczysta modlitwa,
 • Znaczenie Orbita Definicja: niebieskie albo przedmiot kosmiczny względem innego ciała niebieskiego; 2. jama kostna, gdzie mieści się gałka oczna, oczodół,
 • Znaczenie Opierać Definicja: 1. stawiać co przy jakiejś podporze, na przykład opierać kij o drzewo; 2. prać rzeczy wielu osób albo sporo rzeczy jednej osoby,
 • Znaczenie Orgia Definicja: religijne ku czci bogów, w szczególności Dionizosa, połączone początkowo z muzyką, ekstatycznymi tańcami i śpiewami; 2. hulaszcza,
 • Znaczenie Ospa Definicja: endemiczna, bardzo zaraźliwa, o gwałtownym przebiegu; 2. otręby ze zboża dawane niektórym zwierzętom domowym jako pokarm,
 • Znaczenie Ornament Definicja: przedmiotów, służący w architekturze, sztukach plastycznych, rzemiośle artystycznym i tym podobne; 2. ekipa dźwięków zastępująca dźwięk,
 • Znaczenie Ogródkowy Definicja: kawiarni, restauracji z wydzielonym na powietrzu miejscem ze stolikami i krzesłami, gdzie można nie tylko konsumować, lecz i oglądać,
 • Znaczenie Obłąk Definicja: konstrukcyjny albo dekoracyjny obiekt architektoniczny w kształcie półkola, części elipsy, występujący w sklepieniach, arkadach, zamykający,
 • Znaczenie Opcja Definicja: przedkładana nad inne; 2. formalne zezwolenie na robienie czegoś, zazwyczaj na działalność gospodarczą; 3. prawo wyboru portu załadowania,
 • Znaczenie Orfizm Definicja: doktryna filozoficzno religijna powstała w Grecji w VIII w. przed naszą erą, wywodząca się od Orfeusza, głosząca tezę o dwoistości natury,
 • Znaczenie Okrężnica Definicja: położony pomiędzy jelitem ślepym i odbytnicą, charakterystycznie pofałdowany, gdzie następuje formowanie się kału; 2. sieć w kształcie.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Okrężnica, Orfizm, Opcja, Obłąk, Ogródkowy, Ornament, Ospa, Orgia, Opierać, Orbita, Oracja, Opala, Okupacja, Odprawa, Okupować, Obramować, Ociemnienie znaczenie.

Co to jest Okrężnica, Orfizm, Opcja, Obłąk, Ogródkowy, Ornament, Ospa wyjaśnienie.