orka oberżyna krzyżówka definicja
Okrężnica co znaczy Orfizm krzyżówka Opcja co to jest Obłąk słownik Ogródkowy czym jest Ornament co.

Wyrazy o jednakowym brzmieniu z innym wyrazem, ale znaczące co innego O

 • Znaczenie Orka Pisownia 1. poruszanie i rozdrabnianie ziemi pługiem; 2. drapieżny ssak morski co znaczy.
 • Znaczenie Oberżyna Pisownia 1. bakłażan - roślina warzywna z rodz. psiankowatych; 2. nędzna oberża, knajpa przy drodze krzyżówka.
 • Znaczenie Ogarek Pisownia 1. niedopalony do końca kawałek na przykład świecy; 2. pies myśliwski co to jest.
 • Znaczenie Osełka Pisownia 1. narzędzie ścierne do ręcznego ostrzenia narzędzi metalowych; 2. owalna bryłka masła słownik.
 • Znaczenie Ogniwo Pisownia tworzących łańcuch; 2. obiekt, pierścień złączający coś; 3. komórka instytucji socjalnej, partyjnej i tym podobne ujmowana jako obiekt czym jest.
 • Znaczenie Obórka Pisownia 1. niewielkie pomieszczenie dla krów albo kóz; 2. oboranie, oborywanie czego, na przykład obórka sadu co oznacza.
 • Znaczenie Okólnik Pisownia obiegiem, zawierające wskazówki, polecenia wydane poprzez organ administracyjny dla organów niższych; 2. ogrodzona część pastwiska albo tłumaczenie.
 • Znaczenie Obóz Pisownia usytuowanych pod gołym niebem, przeznaczonych na dłuższy odpoczynek dla większej ekipy osób; 2. rodzaj kursu gromadzącego na pewien czas przykłady.
 • Znaczenie Okrąg Pisownia kształt koła; 2. osoby, elementy i tym podobne ustawione, ułożone w koło; 3. przestrzeń zamknięta linią kolistą, płaski element kształtu definicja.
 • Znaczenie Ostoja Pisownia fundament; 2. region o lokalnych warunkach sprzyjających przeżyciu gatunku albo innej jednostki systematycznej zwierząt, roślin; 3 encyklopedia.
 • Znaczenie Obstawa Pisownia stanowiący ubezpieczenie, zapewniający ochronę, pilnujący kogoś albo czegoś; 2. urządzenie do połowu ryb w zarośniętej przybrzeżnej partii jak działa.
 • Znaczenie Odłam Pisownia odłamane od całości, kawał, figura; 2. ekipa, ugrupowanie ludzi powstałe w wyniku podziału większej ekipy lub w wyniku oddzielenia się od czy jest.
 • Znaczenie Obraz Pisownia plastyczne wykonane na jakiejś płaszczyźnie dzięki farb, kredek, ołówka i tym podobne, wizerunek kogoś albo czegoś na płótnie, papierze pojęcie.
 • Znaczenie Obezwładnienie Pisownia 1. pozbawienie swobody ruchów; 2. bezwład na przykład pod wpływem narkozy wyjaśnienie.
 • Znaczenie Odradzać Pisownia 1. zniechęcać kogo do czego, udzielając mu rad; 2. powoływać ponownie do życia, wskrzesać, odnawiać opis.
 • Znaczenie Ocena Pisownia formie ustnej albo pisemnej sąd o wartości czegoś; 2. w klasyfikacji szkolnej umowny sposób zakwalifikowania pracy i postępów ucznia; 3 informacje.
 • Znaczenie Oficyna Pisownia kamienicy albo budynek stojący za kamienicą frontową; 2. wolno stojący budynek w pobliżu pałacu czy dworu albo skrzydło pałacu, zazwyczaj o znaczenie.
 • Znaczenie Obława Pisownia nagonką na grubego zwierza; 2. ludzie wchodzący w skład nagonki; 3. akcja policyjna, wojskowa polegająca na obstawieniu terenu w celu co znaczy.
 • Znaczenie Obłazić Pisownia przykład w odniesieniu do insektów; 2. opadać, na przykład o farbie, która się łuszczy i odpada; 3. o sierści, która wypada; 4. chodzić krzyżówka.
 • Znaczenie Odparować Pisownia 1. pozbawić jakąś substancję składników ciekłych, zamieniając ją w parę; 2. odbić cios, odeprzeć atak, na przykład w szermierce co to jest.
 • Znaczenie Odwiedzenie Pisownia 1. złożenie wizyty; 2. odprowadzenie, oddalenie, skłonienie do zaniechania czego słownik.
 • Znaczenie Ociemnienie Pisownia 1. osłonięcie źródło światła, na przykład ociemnienie lampy kloszem; 2. strata wzroku, oślepnięcie czym jest.
 • Znaczenie Obramować Pisownia 1. otoczyć ramą, stworzyć ramę wokół czego; 2. obszyć brzegi ubrania pasem innego materiału, lamówką, braniem co oznacza.
 • Znaczenie Okupować Pisownia zatrzymywać jakieś terytorium, zagarniać bezprawnie budynki jakichś instytucji; 2. dawać, poświęcać co w zamian za co, na przykład okupić tłumaczenie.
 • Znaczenie Odprawa Pisownia okresie którego zwierzchnik udziela dyrektyw zgromadzonym; 2. ostra, stanowcza replika; 3. jednorazowe płaca udzielane pracownikowi przy przykłady.
 • Znaczenie Okupacja Pisownia zajęcie poprzez siły zbrojne jednego państwa części albo całości terytorium innego państwa i ustanowienie tam faktycznej władzy; 2 definicja.
 • Znaczenie Opala Pisownia 1. kosz bez pałąka o owalnym kształcie przeznaczony do przenoszenia na przykład ziemniaków; 2. niebezpieczeństwo, tarapaty encyklopedia.
 • Znaczenie Oracja Pisownia kwiecista mowa, przemówienie wygłaszane przy uroczystych okazjach, świętach i tym podobne; 2. w liturgii rzymskiej uroczysta modlitwa jak działa.
 • Znaczenie Orbita Pisownia porusza się ciało niebieskie albo przedmiot kosmiczny względem innego ciała niebieskiego; 2. jama kostna, gdzie mieści się gałka oczna czy jest.
 • Znaczenie Opierać Pisownia 1. stawiać co przy jakiejś podporze, na przykład opierać kij o drzewo; 2. prać rzeczy wielu osób albo sporo rzeczy jednej osoby pojęcie.
 • Znaczenie Orgia Pisownia Grecji obrzędy religijne ku czci bogów, w szczególności Dionizosa, połączone początkowo z muzyką, ekstatycznymi tańcami i śpiewami; 2 wyjaśnienie.
 • Znaczenie Ospa Pisownia zakaźna dolegliwość endemiczna, bardzo zaraźliwa, o gwałtownym przebiegu; 2. otręby ze zboża dawane niektórym zwierzętom domowym jako opis.
 • Znaczenie Ornament Pisownia lub zespół tych przedmiotów, służący w architekturze, sztukach plastycznych, rzemiośle artystycznym i tym podobne; 2. ekipa dźwięków informacje.
 • Znaczenie Ogródkowy Pisownia ogrodzony teren, część kawiarni, restauracji z wydzielonym na powietrzu miejscem ze stolikami i krzesłami, gdzie można nie tylko konsumować znaczenie.
 • Znaczenie Obłąk Pisownia zakrzywiony w półkole; 2. konstrukcyjny albo dekoracyjny obiekt architektoniczny w kształcie półkola, części elipsy, występujący w co znaczy.
 • Znaczenie Opcja Pisownia możliwości do wyboru, przedkładana nad inne; 2. formalne zezwolenie na robienie czegoś, zazwyczaj na działalność gospodarczą; 3. prawo krzyżówka.
 • Znaczenie Orfizm Pisownia mitologii, następnie doktryna filozoficzno religijna powstała w Grecji w VIII w. przed naszą erą, wywodząca się od Orfeusza, głosząca tezę co to jest.
 • Znaczenie Okrężnica Pisownia odcinek jelita grubego położony pomiędzy jelitem ślepym i odbytnicą, charakterystycznie pofałdowany, gdzie następuje formowanie się kału; 2 słownik.

Homonimy to wyrazy o jednakowym brzmieniu z innymi wyrazami, ale znaczący zupełnie coś innego.

 • Lista homonimów.
 • Spis wyrazów języka polskiego.
 • opis znaczeń poszczególnych homonimów.

Definicja Okrężnica co znaczy Orfizm krzyżówka Opcja co to jest Obłąk słownik Ogródkowy czym jest Ornament co oznacza Ospa tłumaczenie Orgia przykłady Opierać definicja. znaczenie.

Co to jest Orka co znaczy Oberżyna krzyżówka Ogarek co to jest Osełka słownik wyjaśnienie.